Εξειδικευμένες Yπηρεσίες Εκπαίδευσης και Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού Team Experiential Learning

Για περισσότερα από εικοσιπέντε χρόνια, η Team Experiential Learning προσφέρει υπηρεσίες Εκπαίδευσης και Ανάπτυξης του Ανθρώπινου Δυναμικού.
Σκοπός μας είναι να συνεισφέρουμε στις προσπάθειες των επιχειρήσεων για την αύξηση της απόδοσης των ανθρώπων τους, αναπτύσσοντας το επίπεδο των γνώσεων και ικανοτήτων τους και κυρίως της ικανοποίησης που αντλούν από την εργασία τους.
Πιστεύουμε στην ανθρωποκεντρική προσέγγιση, όπου ο κάθε άνθρωπος μπορεί να προσφέρει περισσότερα και να δώσει τον καλύτερο εαυτό του, έχοντας το αίσθημα της ικανοποίησης και της αυτοεκπλήρωσης. Προς αυτήν την κατεύθυνση, καθοδηγούμε τα στελέχη να αναπτύσσουν ένα υποστηρικτικό κλίμα, στο εργασιακό τους περιβάλλον, μέσα στο οποίο οι άνθρωποί τους να ενθαρρύνονται, να επιζητούν την αυτοβελτίωση καθώς και την προσωπική και επαγγελματική τους ανάπτυξη.
Υποστηρίζουμε την ανθρώπινη παρέμβαση στη μάθηση και την βελτίωση των ανθρώπων, ενισχύοντας τις υπάρχουσες μεθοδολογίες μας, αναπτύσσοντας νέα προγράμματα και υπηρεσίες αλλά κυρίως εξελίσσοντας συνεχώς τους εαυτούς μας.

Τα εκπαιδευτικά προγράμματα και τα μεμονωμένα σεμινάρια της Team σχεδιάζονται με γνώμονα να καλύπτουν την ουσιαστική ανάγκη για Εφαρμοσμένη Μάθηση (Applied Learning). Προγράμματα εκπαίδευσης σε τομείς όπως: Ηγεσία, Management, Coaching, Ομαδική Συνεργασία, Team Building, Πωλήσεις και Διαπραγματεύσεις καθώς και προγράμματα Διαπροσωπικών Ικανοτήτων όπως Τεχνικές Παρουσιάσεων, Επικοινωνία, Συναισθηματική Νοημοσύνη κ.α. λαμβάνουν υπόψη τους τόσο τις επιχειρησιακές ανάγκες της εκάστοτε εταιρίας όσο και το ατομικό προφίλ των συμμετεχόντων.

Τομείς: Team Building, Job Training, Σεμινάρια Πωλήσεων, Σεμινάρια Ηγεσίας, Σεμινάρια Επικοινωνίας, Ομαδική Συνεργασία, Οργανωσιακή Ανάπτυξη, Διαχείριση Κρίσεων, Επίλυση Συγκρούσεων, Corporate Climate

 
Συνεργασίες