Η εταιρεία


Ιδρυθήκαμε το 1990.

Σήμερα, σχεδιάζουμε και υλοποιούμε ολοκληρωμένα προγράμματα ανάπτυξης ανθρώπινου δυναμικού. Πιστεύουμε ότι διαθέτουμε μοναδική τεχνογνωσία για να σας υποστηρίξουμε στην πορεία προς το μέλλον και να σας βοηθήσουμε να μετατραπείτε σε οργάνωση που μαθαίνει.

  • Με επώνυμους συνεργάτες και διεθνείς συνεργασίες, γνωρίζουμε καλά την ελληνική πραγματικότητα και αναπτύσσουμε Τεχνογνωσία.
  • Εφαρμόζουμε την ολοκληρωμένη προσέγγιση Impact, για το σχεδιασμό και την εφαρμογή ολοκληρωμένων λύσεων που δεν μένουν στο συρτάρι, αλλά γίνονται πράξη και περνάνε στην καθημερινή πρακτική.
  • Δημιουργούμε με τους πελάτες μας διαρκείς σχέσεις και ουσιαστικές συνεργασίες. Αναπτύσσουμε συνέργιες και μειώνουμε το κόστος ανάπτυξης του ανθρώπινου δυναμικού.
  • Εξετάζουμε τους επιχειρηματικούς σας στόχους και παρέχουμε ολοκληρωμένες υπηρεσίες που έχουν σαν στόχο την βελτίωση απόδοσης, όχι απλά την εφαρμογή.
  • Χτίζουμε και ενισχύουμε την ικανότητα της επιχείρησής σας να εξελιχθεί σε οργάνωση που μαθαίνει και να ξαναδημιουργεί συνεχώς το μέλλον της.

«Αποστολή μας είναι η αύξηση της αποδοτικότητας των επιχειρήσεων μέσα από την αύξηση της αποτελεσματικότητας του ανθρώπινου δυναμικού.»