Υπηρεσίες


Σε ένα επιχειρηματικό περιβάλλον που αλλάζει ταχύτατα, βοηθάμε τις επιχειρήσεις να μετατρέπουν σε οργανώσεις που μαθαίνουν: οργανώσεις διαρκώς ικανές να δημιουργούν το μέλλον τους και να ανανεώνονται.

Κινούμαστε σε τρία επίπεδα:

I. Αποτυπώνουμε την παρούσα κατάσταση της εταιρίας (το σήμερα).
II. Προσδιορίζουμε μαζί την επιθυμητή κατάσταση (το μέλλον).
III. Σχεδιάζουμε και υλοποιούμε τη διαδρομή που θα φέρει την εταιρία από την παρούσα στην επιθυμητή κατάσταση.

Οι υπηρεσίες της Team περιλαμβάνουν:

  • Ολοκληρωμένες συμβουλευτικές υπηρεσίες management, ανάπτυξης κλίματος και εταιρικής κουλτούρας, διοίκησης οργανωτικών αλλαγών, ανάπτυξης και ενδυνάμωσης των ανθρώπων.
  • Έρευνες κλίματος εργαζομένων και ικανοποίησης πελατών.
  • Εργαλεία ανάλυσης εκπαιδευτικών αναγκών της επιχείρησης.
  • Ολοκληρωμένα προγράμματα εκπαίδευσης & ανάπτυξης, με ευρύτατη θεματολογία
  • Ποικίλους τρόπους εφαρμογής: βιωματική εκπαίδευση με υπαίθριες δραστηριότητες, εκπαίδευση πάνω στην εργασία, προσωπική καθοδήγηση, και ανοιχτά σεμινάρια για τα μεμονωμένα στελέχη.
  • Προγράμματα εσωτερικής επικοινωνίας και διάχυσης της γνώσης, όπως συνέδρια, συστήματα επιβράβευσης, αναγνώρισης, διάδοση οράματος και εταιρικών αξιών κλπ.

Με τις υπηρεσίες της, η Team βοηθάει τις επιχειρήσεις να:

I. Αποτυπώσουν την παρούσα κατάσταση τους (το σήμερα) και να:

 • Αναλύσουν και να κατανοήσουν το κλίμα, την κουλτούρα, την ικανοποίηση των πελατών, τις αξίες, και το στυλ σκέψης των εργαζομένων.

II. Προσδιορίσουν την επιθυμητή κατάσταση (το μέλλον) και να:

 • Αποκρυσταλλώσουν το όραμα και τις αξίες τους.
 • Αναπτύξουν ένα ύφος και έναν τρόπο διοίκησης, ηγεσίας και ενδυνάμωσης.
 • Αναπτύξουν μια στρατηγική ανθρώπινου κεφαλαίου και να ενδυναμώσουν το ανθρώπινο δυναμικό, αξιοποιώντας τις τεράστιες δυνατότητες του.
 • Σχεδιάσουν και να υλοποιήσουν συστήματα αξιολόγησης της απόδοσης και μέτρησης της προόδου.
 • Εκπονήσουν ένα σύστημα αναγκαίων δεξιοτήτων, γνώσεων και ικανοτήτων.
 • Βελτιώσουν την απόδοση των ομάδων στο χώρο εργασίας.

III. Σχεδιάσουν και να υλοποιήσουν τη διαδρομή που θα τις φέρει από την παρούσα στην επιθυμητή κατάσταση και να:

 • Ευθυγραμμίσουν στρατηγικά όλη την οργάνωσή τους.
 • Επικοινωνήσουν και να διαδώσουν το όραμα και τις αξίες της επιχείρησης.
 • Αλλάξουν νοοτροπία και αντίληψη των ανθρώπων τους.
 • Διαγνώσουν τις εκπαιδευτικές και αναπτυξιακές ανάγκες της επιχείρησής τους.
 • Δημιουργήσουν μια κουλτούρα συνεχούς μάθησης και να συστηματοποιήσουν την ομαδική μάθηση.
 • Αναπτύξουν το management και την καθοδήγηση των ανθρώπων.
 • Βελτιώσουν το εργασιακό κλίμα και να σχεδιάσουν ένα σύστημα παρακίνησης και αμοιβών.
 • Σχεδιάσουν την διαδικασία προσλήψεων.
 • Αναπτύξουν τις ομάδες, να μετρήσουν το νοογράφημα (HBDI) των ανθρώπων τους.
 • Εκπαιδεύσουν και να εκγυμνάσουν τους ανθρώπους τους.
 • Διαδώσουν μια κουλτούρα εξαιρετικής εξυπηρέτησης των πελατών τους.