Συνέδρια


Η Team διαθέτει μοναδική τεχνογνωσία για τη διοργάνωση και τον εμπλουτισμό συνεδρίων. Οι περισσότερες  επιχειρήσεις διοργανώνουν συνέδρια για τους ανθρώπους τους. Η πιο συνηθισμένη έκβαση των συνεδρίων είναι η πλήξη των συνέδρων, κυρίως λόγω της υπερβολικής δόσης αριθμών που παρατίθενται και της παρέλασης παρουσιάσεων την οποία υφίστανται. Μία άλλη κατάληξη είναι επίσης η συμμετοχή σε παιγνίδια και δραστηριότητες, χωρίς όμως ο κόσμος να καταλαβαίνει τι κάνει και γιατί το κάνει, και τα σχόλια στο τέλος να είναι ειρωνικά.

Στην ΤΕΑΜ δοκιμάσαμε κάτι πιο δημιουργικό και τα αποτελέσματα ήταν εξαιρετικά. Προσθέσαμε αξία με βιωματικές και άλλες δραστηριότητες αλλά εξυπηρετώντας τους στόχους του Management.  

Η προσέγγιση μας είναι η εξής:

Συνεργαζόμαστε με τον πελάτη και προσδιορίζουμε σαφώς τους στόχους του συνεδρίου που μπορεί να κυμαίνονται από απλή ψυχαγωγία μέχρι να περάσουμε μηνύματα για το λανσάρισμα ενός νέου προϊόντος, να βελτιώσουμε το κλίμα ή να αναπτύξουμε την ομαδική συνεργασία. Στη συνέχεια σχεδιάζουμε την εκδήλωση και την υλοποιούμε μέχρι την τελευταία λεπτομέρεια της.

Οι δραστηριότητες που σχεδιάζουμε είναι ασκήσεις αίθουσας, βιωματικές δραστηριότητες, μαθησιακές περιπέτειες στο ύπαιθρο, παρουσιάσεις από ειδικούς ή δημιουργικά παιγνίδια – όπως θεατρικές παραστάσεις, παντομίμα, καλλιτεχνικές δραστηριότητες κ.α.. Όλα όμως έχουν μαθησιακό χαρακτήρα και οι άνθρωποι της ΤΕΑΜ, δρουν ως καταλύτες ώστε οι συμμετέχοντες να μάθουν κάτι, να αφομοιώσουν ή να αντιληφθούν απλά τα μηνύματα του Management.

Οι μέχρι τώρα εμπειρίες είναι εξαιρετικές και οι πελάτες μιλούν για τα συνέδρια, για μεγάλο χρονικό διάστημα, με τα καλύτερα λόγια.

 


Gold Of The Desert Kings

Promises, Promises

Team Building


The Bridge

 

Επισκεφθείτε επίσης: