Βιωματική Εκπαίδευση


Η Team εισήγαγε πρώτη στην Ελλάδα τη βιωματική εκπαίδευση, πριν από περίπου 20 χρόνια. Έκτοτε, αναπτύσσουμε συνεχώς νέες δραστηριότητες και μεθόδους με στόχο η μάθηση να προσφέρεται με πρακτικό τρόπο και να έχει τα καλύτερα δυνατά αποτελέσματα.

Μέσα από ένα βιωματικό σεμινάριο οι συμμετέχοντες ανακαλύπτουν νέους τρόπους επίλυσης προβλημάτων, μαθαίνουν να επικοινωνούν αποτελεσματικά, να λύνουν συγκρούσεις και να δουλεύουν με ομαδικότητα.

Τα Προγράμματά μας:

Επισκεφθείτε επίσης: