Ακαδημία Ηγεσίας


Οι Ηγέτες είναι αυτοί που δημιουργούν την καθοριστική διαφορά ανάμεσα στην επιτυχία και την αποτυχία. Αυτό έχει αποδειχθεί από πολλές έρευνες.
Εσείς με ποιο τρόπο εξασφαλίζετε ότι τα δικά σας Ηγετικά Στελέχη ξέρουν και μπορούν να κινητοποιούν τους ανθρώπους σας, να τους κάνουν να έχουν εξαιρετική απόδοση και να υλοποιούν τη στρατηγική της επιχείρησής σας?

 

Η ακαδημία Ηγεσίας της Team, μπορεί να σας προσφέρει τα μέσα για να αναπτύξετε το ένα μοναδικό ανταγωνιστικό πλεονέκτημα – Την αποτελεσματική Ηγετική Συμπεριφορά των Διευθυντικών στελεχών σας – που δεν αντιγράφεται εύκολα.
Τα τελευταία 22 χρόνια η Team Experiential Learning προσφέρει ευκαιρίες και προγράμματα ανάπτυξης Ηγετών.
Είμαστε οι πρώτοι που τολμήσαμε στην Ελλάδα να δημιουργήσουμε Ακαδημία Ηγεσίας και να εκπαιδεύσουμε χιλιάδες επιτυχημένα στελέχη, όταν οι άλλοι πίστευαν ότι το μόνο που μπορείς να εκπαιδεύσεις είναι ικανότητες management. Αναπτύξαμε μοντέλα, δημιουργήσαμε τρόπους, κάναμε έρευνες και χτίσαμε, πρώτοι, μία ολόκληρη σχολή εκπαίδευσης με βιωματικές δραστηριότητες.
Η Ακαδημία Ηγεσίας λειτουργεί και υποστηρίζεται από τη Wilson Learning η οποία τα τελευταία 30 χρόνια μελετά και ερευνά το θέμα της ανάπτυξης Ηγετικών  Ικανοτήτων. Με τις Ακαδημίες Ηγεσίας που έχει εφαρμόσει σε περισσότερες από 50 χώρες έχει υποστηρίξει χιλιάδες στελέχη και πολλές μεγάλες επιχειρήσεις να αναπτύξουν Ηγετικά Ταλέντα, τα οποία συμβάλλουν καθοριστικά στην επιτυχία.
Μέσα από τις δυνατότητες που προσφέρει η Ακαδημία Ηγεσίας, τα στελέχη έχουν ευκαιρίες να σμιλεύσουν αφενός τον Ηγετικό Χαρακτήρα τους – τα στοιχεία εκείνα του χαρακτήρα τους που θα κάνουν τους άλλους να θέλουν να τους ακολουθήσουν.  Αν και ο χαρακτήρας αποτελεί το θεμέλιο για την αποτελεσματική Ηγεσία, από μόνος του δεν αρκεί. Οι επιτυχημένοι Ηγέτες χρειάζεται να διαθέτουν επιπλέον τις απαραίτητες γνώσεις, ικανότητες, μεθόδους και εργαλεία που θα τους επιτρέψουν να υλοποιήσουν τις αξίες τους και τα οράματα τους.  
Τα προγράμματα της Ακαδημίας Ηγεσίας προσφέρουν ευκαιρίες ανάπτυξης ικανοτήτων, απόκτησης γνώσεων και χρήσης εργαλείων για αποτελεσματική Ηγεσία.