Δημιουργία Εταιρικού Οράματος


Creating A Company Of Champions

Πρόκειται για τη διαμόρφωση, οριστικοποίηση και διάδοση του οράματος, της αποστολής και των βασικών αξιών σε όλους τους εργαζόμενους.

Η μεθοδολογία που ακολουθεί, είναι δοκιμασμένη και έχει υιοθετήσει μία συμμετοχική προσέγγιση στην εκπόνηση του οράματος. Ίσως είναι λίγο πιο χρονοβόρα αλλά είναι ασύγκριτα πιο ουσιαστική. Για πολλούς λόγους, οι οποίοι έχουν προκύψει από την επιστημονική εργασία του καθηγητή του MIT Dr Peter Senge, πατέρα της Οργάνωση που Μαθαίνει αλλά και την μακροχρόνια εμπειρία της ΤΕΑΜ στην Ελληνική πραγματικότητα:

 • Οι Οργανισμοί δεν κάνουν οράματα. Οι άνθρωποι είναι αυτοί που κάνουν οράματα. Επομένως η μη συμμετοχή τους στη διαδικασία εκπόνησης θα καταστήσει το όραμα πολύ αδύναμο και ανίσχυρο.
 • Ένα ξένο όραμα, που προέρχεται από τα κεντρικά ή από μία ομάδα συμβούλων, έχει δύο βασικά μειονεκτήματα:
  • Ενδεχομένως, δεν είναι προσαρμοσμένο στην Ελληνική πραγματικότητα
  • Και θα μοιάζει κάπως με το νοικιασμένο αυτοκίνητο το οποίο κανείς δεν φροντίζει και δεν πλένει.
 • Ένα όραμα πρέπει στο μέτρο του δυνατού, να αντανακλά τις προσδοκίες όλων των ενδιαφερομένων, άρα πρέπει να είναι προσαρμοσμένο στις συγκεκριμένες ανάγκες τους.
 • Όπως γράφει ο καθηγητής Peter Senge: «Δεν έχει τόση σημασία τι και πώς είναι το όραμα αλλά τι επιτυγχάνει»: “ It is not what the Vision IS, it is what the Vision DOES”. Η συμμετοχική διαδικασία επιτυγχάνει να το ενστερνισθούν οι συνεργάτες και να αποτελέσει οδηγό. Τολμάμε να το αποκαλέσουμε «Φάρο» για την μελλοντική πορεία της εταιρίας.

Η μεθοδολογία που ακολουθεί είναι η πλήρης και ιδανική προσέγγιση. Μπορεί να προσαρμοσθεί στις ανάγκες, τις ιδιομορφίες και τους περιορισμούς του κάθε πελάτη.

ΣΤΟΧΟΙ

Οι στόχοι του έργου είναι:

 • Να βοηθήσει την Εταιρία να εκπονήσει το Όραμα, την Αποστολή και τον πυρήνα των θεμελιωδών αξιών
 • Αυτά τα «καταστατικά κείμενα» να είναι συμβατά και ευθυγραμμισμένα με τους στρατηγικούς στόχους και τις πολιτικές της εταιρίας
 • Τα κείμενα να γίνουν κτήμα από όλους τους εργαζόμενους της εταιρίας, οι οποίοι να τα ενστερνισθούν
 • Από το Όραμα και την Αποστολή να προκύψουν για κάθε τμήμα και κάθε ομάδα συγκεκριμένα σχέδια δράσης ώστε να υλοποιηθούν και η εταιρία να διαμορφώσει το μέλλον της κατά το δυνατόν όπως η ίδια το επιθυμεί.

ΠΑΡΑΔΟΤΕΑ

Οι σύμβουλοι της ΤΕΑΜ, θα παραδώσουν τα ακόλουθα:

 • Ένα βασικό υλικό με το όραμα της Μητέρας Εταιρίας, τις βασικές αρχές και πολιτικές και τις αξίες, σαν πρώτη ύλη για το σεμινάριο.
 • Μία ημερίδα για το Top Management.
 • Προετοιμασία και συντονισμό της συνάντησης του Focus Group.
 • Υποστήριξη του έργου της συντονιστικής ομάδας.
 • Βοήθεια στο κειμενογραφικό μέρος.
 • Προετοιμασία και διεξαγωγή των ενημερωτικών συναντήσεων του προσωπικού.

ΔIΑΡΚΕΙΑ

Εργαστηριακό σεμινάριο δύο ημερών

ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΕΜΠΕΙΡΙΕΣ ΤΗΣ ΤΕΑΜ

Η ΤΕΑΜ Management Consultants έχει πραγματοποιήσει ανάλογα έργα σε εταιρίες όπως:ΑΘΗΝΑΪΚΗ ΖΥΘΟΠΟΙΙΑ, 3M, L’OREAL, MICROSOFT, BRISTOL-MYERS- SQUIBB, PRAKTIKER, ING, METAXA, ALOUMIL, BOEHRINGER INGELHEIM, LANDIS AND GYR, ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ.