Ηγεσία για Ανάπτυξη


Η Ηγεσία για Ανάπτυξη διδάσκει τους ηγέτες πώς να κτίζουν μια συμπαγή ομάδα, η οποία αναλαμβάνει την ευθύνη των πράξεών της με οδηγό ένα κοινό όραμα που κατευθύνει την υλοποίηση της εταιρικής στρατηγικής. Οι ηγέτες πρέπει να ενδυναμώσουν τους συνεργάτες τους ώστε να ευθυγραμμίζουν το ταλέντο τους με τις στρατηγικές της εταιρίας.

ΣΚΟΠΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

Η Ηγεσία για Ανάπτυξη προκαλεί τους μάνατζερ να ξανασκεφθούν τον ρόλο τους σαν ηγέτες. Να ξεφύγουν από το καλό ηρωικό μάνατζμεντ και να αναπτυχθούν σε ηγέτες που ενδυναμώνουν και αξιοποιούν τις ικανότητες των υφισταμένων τους για την επίτευξη εταιρικών αποτελεσμάτων.

ΟΦΕΛΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

Οι συμμετέχοντες σε αυτό το πρόγραμμα της Wilson Learning θα έχουν τη δυνατότητα να:

 • Αντιληφθούν ότι το ηρωικό μάνατζμεντ δημιουργεί υπερ-υπεύθυνους μάνατζερ και υπο – αποδίδοντες συνεργάτες.
 • Κατανοήσουν το συνεργατικό νοητικό πρότυπο, τα στάδια της συνεργασίας και τα τέσσσερα στυλ λήψης αποφάσεων.
 • Μάθουν πώς να ενδυναμώνουν τους συνεργάτες και να αυξάνουν την αφοσίωση και το αίσθημα ικανοποίησης.
 • Υιοθετήσουν ένα προοδευτικό στυλ ηγεσίας, πέρα από «το συμμετοχικό management».
 • Δημιουργούν ένα κοινό όραμα και ενθαρρύνουν τη διαφορετικότητα.

ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ

Στο σεμινάριο χρησιμοποιούνται παρουσιάσεις, παραδείγματα, ορισμοί, ασκήσεις

 • Εφαρμογές σε πραγματικά προβλήματα και ανάπτυξη ικανοτήτων
 • Video και μοντέλα συμπεριφορών
 • Case studies και αναπαράσταση ρόλων

Οι συμμετέχοντες εκτός απο το ντοσιέ με τις πλήρεις σημειώσεις παραλαμβάνουν:

 • Βιβλιαράκι feedback
 • GLI ερωτηματολόγιο
 • Job Aid Card
 • Άρθρα – Κεφάλαιο απο το βιβλίο «Power up» των D. L. Bradford και Α.R. Cohen

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

Δύο ημέρες.