Κοινωνικά Στυλ


Τα Κοινωνικά Στυλ Στη Πράξη: Πετυχαίνοντας Σχέσεις Προσαρμοστικότητας

Στο σημερινό εργασιακό περιβάλλον, η τεχνολογία και οι ρυθμοί μας έχουν οδηγήσει στη συνεργασία με περισσότερους ανθρώπους, μειώνοντας τον χρόνο που θα έπρεπε να διαθέτουμε για να κτίζουμε καλύτερες σχέσεις και να αυξάνουμε το επίπεδο της αλληλεπίδρασης. Οι εντάσεις και οι παρανοήσεις μπορούν να οδηγήσουν σε αρνητικά αποτελέσματα.

Μια κρυμμένη διάσταση της ετερογένειας μπορεί να ξεκλειδώσει τη παραγωγικότητα, και τις καλύτερες εργασιακές σχέσεις και αυτή είναι η διάσταση των Κοινωνικών Στιλ. Τέσσερα Στιλ διαιρούν εξίσου τους ανθρώπους. Από τη στιγμή που οι εργαζόμενοι αποδίδουν καλύτερα όταν συνεργάζονται με συναδέλφους τους που έχουν το ίδιο στιλ, αυτό σημαίνει ότι το 75% των αλληλεπιδράσεων θα μπορούσαν να βελτιωθούν.

Το πρόγραμμα Κτίζοντας Σχέσεις Προσαρμοστικότητας: Τα Κοινωνικά Στιλ στην πράξη προσφέρει στους συμμετέχοντες συγκεκριμένες ικανότητες Προσαρμοστικότητας που τους βοηθούν να εργάζονται πιο αποτελεσματικά από τους άλλους. Τα άτομα είναι πιο ικανά να κτίζουν παραγωγικές σχέσεις, να χειρίζονται εντάσεις και συγκρούσεις και να δημιουργούν πιο εστιασμένες και παραγωγικές ομάδες. Αυτό το πρόγραμμα μπορεί να δώσει το έναυσμα στην εταιρία σας, στις ομάδες και στον καθένα εργαζόμενο ξεχωριστά να εργαστεί με τέτοιο τρόπο ώστε να επιτύχουν όλοι μαζί προστιθέμενη αξία.

ΣΚΟΠΟΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

Το πρόγραμμα Κτίζοντας Σχέσεις Προσαρμοστικότητας είναι δομημένο γύρω από ένα κύκλο με τέσσερα τεταρτημόρια που αντιπροσωπεύουν τα Κοινωνικά Στιλ και δείχνει τη σημαντικότητα της αποτελεσματικής συνεργασίας με διαφορετικά στιλ. Οι συμμετέχοντες λαμβάνουν αναπληροφόρηση σχετικά με τα δικά τους Κοινωνικά Στιλ, τη διαπροσωπική τους Προσαρμοστικότητα και τις διάφορες συμπεριφορές Προσαρμοστικότητας. Μαθαίνουν πώς να εντοπίζουν τα Κοινωνικά Στιλ των άλλων και βασισμένοι στη κατανόηση των δικών τους Κοινωνικών Στιλ και των άλλων, είναι πλέον σε θέση να διαφοροποιούν τις δικές τους συμπεριφορές για να επικοινωνούν πιο εύκολα και αποτελεσματικά με τους άλλους.

ΟΦΕΛΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

  • Το πρόγραμμα Κτίζοντας Σχέσεις Προσαρμοστικότητας αποτελείται από μια σειρά αυτοτελών ενοτήτων, διεξάγεται με την υποστήριξη εισηγητή και μπορεί να προσαρμοστεί στις ανάγκες της κάθε εταιρίας. Η μαθησιακή εμπειρία συμπληρώνεται από το αναθεωρημένο Social Style Profile (SSP), ένα έγκυρο εργαλείο αξιολόγησης το οποίο εντοπίζει το Κοινωνικό Στιλ του κάθε συμμετέχοντα και την διαπροσωπική του Προσαρμοστικότητα.
  • Βασισμένο στη θετική διεκδίκηση και στην ανταπόκριση, το μοντέλο των Κοινωνικών Στιλ αποτελείται από τέσσερα ευδιάκριτα στιλ αλληλεπίδρασης: Κυριαρχικός, Αναλυτικός, Φιλικός, Εκφραστικός. Λόγω του ότι το πρόγραμμα βασίζεται σε εφαρμογές, στο πραγματικό περιβάλλον εργασίας των συμμετεχόντων, επιτρέπει να το χρησιμοποιήσουν αμέσως προκειμένου να αναπτύξουν πιο αποτελεσματικές και παραγωγικές σχέσεις.