Η Οργάνωση που Μαθαίνει


Επιτέλους και στην Ελλάδα, το σεμινάριο της Innovation Associates, »Οι βάσεις της Οργάνωσης που μαθαίνει» (BOM). Από την Team Σύμβουλοι Επιχειρήσεων, η οποία αντιπροσωπεύει αποκλειστικά την Innovation Associates στην Ελλάδα και Κύπρο.

Ένα γεγονός μοναδικό, μια μεγάλη ευκαιρία να κάνετε κτήμα σας την πιο δυναμική, σύγχρονη και πρακτική Τεχνολογία σχετικά με την μετατροπή των επιχειρήσεων σε »οργανισμούς που μαθαίνουν».

Το σεμινάριο αυτό οδηγεί τους συμμετέχοντες προς νέους, πιο καινοτόμους τρόπους εργασίας. Τους εξοικειώνει με τον τρόπο λειτουργίας των μαθησιακών ομάδων. Τους εφοδιάζει με νέες ικανότητες και εργαλεία και τους παρέχει ευκαιρίες εφαρμογής όσων έμαθαν, στην επαγγελματική τους ζωή. Το περιεχόμενο του σεμιναρίου βασίζεται στις επιστημονικές εργασίες του καθηγητή του ΜΙΤ Peter Senge, ο οποίος με το βιβλίο του »The fifth Discipline» έθεσε τις βάσεις της οργάνωσης που μαθαίνει.

»Χρησιμοποιούμε τις πέντε βάσεις σαν τον πυρήνα ικανοτήτων μάθησης, για να επιταχύνουμε τη βελτίωση και ανάπτυξη του οργανισμού. Τα σεμινάρια της Innovation Associates αποτελούν τους ακρογωνιαίους λίθους του προγράμματος»
Anny WHITE, Director of Learning Skills-Coca-Cola Company

ΣΚΟΠΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

Το σεμινάριο BOM περιλαμβάνει πρακτικές γνώσεις, στρατηγικές και εργαλεία γύρω από τις πέντε βάσεις της Οργάνωσης που μαθαίνει, όπως έχουν εφαρμοσθεί από πρωτοπόρες επιχειρήσεις. Θα ανακαλύψετε τα χαρακτηριστικά και τα πλεονεκτήματα μιας τέτοιας οργάνωσης και θα συζητήσετε τους ρόλους, τις ικανότητες και τις μεθόδους που απαιτούνται για την ανάπτυξή της.

Ο εξαιρετικά συμμετοχικός τρόπος εκπαίδευσης, θα σας βοηθήσει, με τη χρήση πολλών παιδαγωγικών μεθόδων, να αφομοιώσετε σε βάθος τα πέντε θεμέλια της οργάνωσης που μαθαίνει:

  • Νοητικά πρότυπα: Πώς τα ατομικά »πιστεύω», αξίες, παραδοχές και αρχές επηρεάζουν τον τρόπο που λειτουργούμε σαν ομάδα. Θα προταθούν τρόποι προσδιορισμού, ελέγχου και αλλαγής των νοητικών μοντέλων ώστε να βελτιωθούν οι ικανότητες σκέψης και ανάλυσης. Επίσης θα παρουσιαστούν τεχνικές για την επικοινωνία και διερεύνηση των νοητικών μοντέλων που υπάρχουν σε μία ομάδα ώστε να προκύψει μία κοινή συνισταμένη αντίληψη.
  • Κοινό όραμα: Γιατί πολλά εταιρικά οράματα αποτυγχάνουν, ενώ μόνο ένα κοινό όραμα, μπορεί να αποτελέσει παράγοντα επιτυχίας. Θα μάθετε τρόπους δημιουργίας κοινού οράματος σε μία επιχείρηση.
  • Προσωπική κυριαρχία και ηγεσία: Πώς θα εργαστείτε προς την υλοποίηση αλλαγών. Πώς θα δημιουργήσετε προσωπικούς στόχους και προσωπικό όραμα και θα οδηγήσετε τον εαυτό σας προς την υλοποίηση των προσωπικών στόχων, σε αρμονία με το όραμα της επιχείρησης.
  • Ομαδική Μάθηση: Πώς θα δημιουργήσετε ομάδες με υψηλή συνέργεια. Πώς ο πραγματικός διάλογος, θα γίνει εργαλείο εξερεύνησης νέων θεμάτων, κοινής επεξεργασίας εμπειριών και δημιουργίας θεαματικών αποτελεσμάτων.
  • Συστημική θεώρηση: Τα σημερινά προβλήματα προέρχονται από χθεσινές λύσεις. Θα μάθετε πώς να βλέπετε και να αναλύετε αλληλεξαρτήσεις, δομές και συστήματα συμπεριφορών, τα οποία επηρεάζουν την απόδοση

 

ΟΦΕΛΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

Στο σεμινάριο, θα πάρετε πρακτικές γνώσεις για το πώς μπορείτε να αρχίσετε την υλοποίηση ενός »μαθησιακού project» στην επιχείρησή σας. Συνδέοντας τη θεωρία, τις έννοιες, με την πράξη και τους επιχειρηματικούς στόχους.

Το BOM απευθύνεται σε Μάνατζερ, HR Directors, σε Ομάδες Διοίκησης, και γενικά σε Διευθυντικά στελέχη που θα ήθελαν να δημιουργήσουν μαθησιακές ομάδες στις επιχειρήσεις τους.

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

Δύο ημέρες.