Οικοδομώντας ομάδες υψηλών επιδόσεων


Το πρόγραμμα της Wilson Learning Οικοδομώντας Ομάδες Υψηλών Επιδόσεων εμβαθύνει στα χαρακτηριστικά του προϊσταμένου που κρίνονται απαραίτητα για τη δημιουργία και ανάπτυξη ομάδων με αίσθημα δέσμευσης για εργασία υψηλής απόδοσης.

ΣΥΝΤΟΜΗ ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ

Το σεμινάριο Οικοδομώντας Ομάδες Υψηλών Επιδόσεων είναι ένα εργαστηριακό πρόγραμμα που στοχεύει στη βελτίωση της αποτελεσματικότητας του προϊσταμένου και έχει διάρκεια μιας ημέρας. Λαμβάνοντας μέρος σε μία μεγάλη ποικιλία μαθησιακών δραστηριοτήτων, οι συμμετέχοντες ανακαλύπτουν ότι, σε ένα εργασιακό περιβάλλον, οι περισσότερο αποδοτικές ομάδες είναι εκείνες όπου το κάθε μέλος τους μοιράζεται την ευθύνη με τα υπόλοιπα στη διαδικασία λήψης αποφάσεων. Τα μέλη μίας ομάδας εξελίσσονται σε μέλη ομάδας με ισχυρό αίσθημα δέσμευσης στην υψηλή απόδοση της εργασίας τους.

Πιο συγκεκριμένα, οι συμμετέχοντες σε αυτό το πρόγραμμα της Wilson Learning θα έχουν την δυνατότητα να ανακαλύψουν και να κατανοήσουν τα χαρακτηριστικά των ομάδων υψηλής απόδοσης:

  • Συμμετοχική ηγεσία που εστιάζει στα δυνατά σημεία της ομάδας και στις αρμοδιότητές της
  • Νοητικό πλαίσιο αμοιβαίας ευθύνης
  • Κοινή αίσθηση στόχου
  • Ανοιχτό, μη επικριτικό πλαίσιο επικοινωνίας με πολλαπλές διόδους επικοινωνίας
  • Εστίαση στη μελλοντική κατεύθυνση της ομάδας
  • Διαρκής ικανότητα προσαρμογής στις αλλαγές
  • Έμφαση και σαφήνεια στην εργασία που πρέπει να ολοκληρώνεται κάθε φορά
  • Δέσμευση για την ανάδειξη του ταλέντου και της δημιουργικότητας κάθε μέλους της ομάδας
  • Άμεση ανταπόκριση στις αποφάσεις και τα προβλήματα της ομάδας καθώς και στις ανάγκες των πελατών