Καθοδήγηση για καλύτερες επιδόσεις


Το πρόγραμμα της Wilson Learning Καθοδήγηση για Καλύτερες Επιδόσεις ασχολείται με τις δεξιότητες και τα εργαλεία καθοδήγησης που βοηθούν τους προϊσταμένους να πετύχουν τη μετάβαση από μία παραδοσιακή προσέγγιση διοίκησης ανθρώπων σε μία προσέγγιση στην οποία ο ηγέτης δημιουργεί ενεργά ένα περιβάλλον υψηλών επιδόσεων.

ΣΥΝΤΟΜΗ ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ

Η Καθοδήγηση για Καλύτερες Επιδόσεις είναι ένα εργαστηριακό πρόγραμμα που στοχεύει στη βελτίωση της αποτελεσματικότητας του κάθε προϊσταμένου και έχει διάρκεια μίας ημέρας. Το πρόγραμμα προσφέρει ένα ανταγωνιστικό πλεονέκτημα μέσω μιας αποτελεσματικής προσέγγισης για την απελευθέρωση του δυναμικού κάθε ανθρώπου. Το πρόγραμμα παρουσιάζει στους συμμετέχοντες πώς μπορούν να αλλάξουν την εστίαση της καθοδήγησής τους από τον έλεγχο του αποτελέσματος στη διαχείριση των συνθηκών που οδηγούν σε υψηλές επιδόσεις.

Εφαρμόζοντας τα βήματα της διαδικασίας Καθοδήγησης ΦΑΡΟΣ της Wilson Learning, οι διοικούντες μαθαίνουν να δημιουργούν τις συνθήκες κάτω από τις οποίες οι άνθρωποι γίνονται περισσότερο παραγωγικοί, να αποσαφηνίζουν τις προσδοκίες που συνδέονται με την απόδοση, να προβαίνουν σε ορθές παρατηρήσεις σχετικές με την απόδοση των ανθρώπων τους, να ζητούν το σχολιασμό τους για αυτές τις παρατηρήσεις και να δημιουργούν ένα πλάνο δράσης.