Στοχευμένη Επικοινωνία


Το πρόγραμμα της Wilson Learning Στοχευμένη Επικοινωνία εμβαθύνει στις αποτελεσματικές πρακτικές επικοινωνίας που απαιτούνται στο σημερινό δυναμικό εργασιακό περιβάλλον. Οι συμμετέχοντες αποκτούν μία πρακτική βάση συγκεκριμένων δεξιοτήτων για την αποτελεσματική και εξατομικευμένη επικοινωνία τους με συνεργάτες και συναδέλφους.

ΣΥΝΤΟΜΗ ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ

Η Στοχευμένη Επικοινωνία είναι ένα εργαστηριακό πρόγραμμα που στοχεύει στη βελτίωση της αποτελεσματικότητας του προϊσταμένου και έχει διάρκεια μιας ημέρας. Εμπλεκόμενοι σε ένα εύρος δραστηριοτήτων, οι συμμετέχοντες κατανοούν την αξία διαφόρων στοιχείων που κρίνονται απαραίτητα για την αποτελεσματική επαγγελματική επικοινωνία.

Αναγνωρίζοντας συχνά εμπόδια στην επικοινωνία και επεξεργαζόμενοι ένα μοντέλο για την επίτευξη της αποτελεσματικής επικοινωνίας, οι συμμετέχοντες ανακαλύπτουν ότι:

  • Η επικοινωνία είναι ένας κύκλος που περιλαμβάνει δύο συμπεριφορές – αποστολή και λήψη μηνύματος.
  • Κάθε επικοινωνία έχει πρόθεση και συγκεκριμένο σκοπό.
  • Οι άνθρωποι που επικοινωνούν αποτελεσματικά προετοιμάζουν και στέλνουν σαφή μηνύματα που υποστηρίζουν το σκοπό της επικοινωνίας.
  • Η μέθοδος επικοινωνίας πρέπει να είναι η κατάλληλη βάσει του μηνύματος.
  • Η αποτελεσματική ακρόαση περιλαμβάνει τις δεξιότητες «ακούω για να μαθαίνω» για επιβεβαίωση του σκοπού της επικοινωνίας και «εκφράζομαι ώστε να εξερευνώ δυνατότητες» καθώς και την κατανόηση λεκτικής και μη-λεκτικής συμπεριφοράς και την ενσυναίσθηση.