Συνεντεύξεις Επιλογής Προσωπικού


Το πρόγραμμα της Wilson Learning Συνεντεύξεις Επιλογής Προσωπικού προσφέρει ικανότητες διεξαγωγής συνεντεύξεων, οι οποίες έχει αποδειχτεί ότι βελτιώνουν, σε μεγάλο βαθμό, την αποτελεσματικότητα της διαδικασίας επιλογής προσωπικού μιας επιχείρησης.

ΣΥΝΤΟΜΗ ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ

Οι Συνεντεύξεις Επιλογής Προσωπικού είναι ένα εργαστηριακό πρόγραμμα που στοχεύει στη βελτίωση της αποτελεσματικότητας του προϊσταμένου και έχει διάρκεια μίας ημέρας. Το πρόγραμμα προσφέρει ένα ανταγωνιστικό πλεονέκτημα μέσω μιας αποτελεσματικής διαδικασίας επιλογής νέου προσωπικού και προαγωγής υπάρχοντος προσωπικού. Οι συμμετέχοντες μαθαίνουν πώς να προετοιμάζονται καλύτερα και πώς να διεξάγουν συνεντεύξεις προσδιορισμού συμπεριφοράς καθώς και πώς να αξιολογούν τις απαντήσεις των υποψηφίων που δίνονται κατά τη διάρκεια μιας συνέντευξης.

Το πρόγραμμα της Wilson Learning Συνεντεύξεις Επιλογής Προσωπικού καλύπτει τα βασικότερα βήματα μιας συνέντευξης επιλογής: ανάπτυξη κατάλληλων ερωτήσεων, εκτίμηση των νομικών / ηθικών ζητημάτων, διεξαγωγή της συνέντευξης πρόσωπο-με-πρόσωπο και αξιολόγηση των απαντήσεων. Το πρόγραμμα προσφέρει δραστηριότητες εξάσκησης και εφαρμογής των εργαλείων μέσω μιας σειράς βιντεοσκοπημένων επεισοδίων, προκειμένου οι συμμετέχοντες να εφαρμόσουν τις νέες δεξιότητες σε ένα ελεγχόμενο – αλλά αληθινό ως προς τις συνθήκες – εργασιακό σενάριο.