Αντιμετωπίζοντας τις Προκλήσεις της Ηγεσίας


Το πρόγραμμα της Wilson Learning Αντιμετωπίζοντας τις Προκλήσεις της Ηγεσίας εμβαθύνει στις πολλαπλές προκλήσεις που οι σημερινοί προϊστάμενοι αντιμετωπίζουν καθημερινά ως αποτελεσματικοί ηγέτες.

Οι συμμετέχοντες σε αυτό το πρόγραμμα της Wilson Learning θα έχουν την δυνατότητα να:

  • Κατανοούν πώς οι έννοιες της ευθύνης και της υπευθυνότητας συνυπάρχουν σε κάθε διοικητική θέση
  • Αναγνωρίζουν τις πολλές πτυχές της διοίκησης των ανθρώπων στο σημερινό δυναμικό εργασιακό περιβάλλον
  • Προσδιορίζουν τις ανάγκες των ανθρώπων τους για αποτελεσματική ηγεσία προκειμένου να δημιουργήσουν ένα εργασιακό περιβάλλον που εξασφαλίζει τόσο την υψηλή απόδοση όσο και τη μακρόχρονη ικανοποίηση.

ΣΥΝΤΟΜΗ ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ

Το Αντιμετωπίζοντας τις Προκλήσεις της Ηγεσίας είναι ένα εργαστηριακό πρόγραμμα που στοχεύει στη βελτίωση της αποτελεσματικότητας του κάθε προϊστάμενου και έχει διάρκεια μίας ημέρας. Εμπλεκόμενοι σε μία μεγάλη ποικιλία μαθησιακών δραστηριοτήτων, οι συμμετέχοντες μπορούν να αναγνωρίζουν τις προκλήσεις της ηγεσίας σε επίπεδο διοίκησης ανθρώπων και σε προσωπικό επίπεδο. Οι συμμετέχοντες προσδιορίζουν τόσο τις συνθήκες που επηρεάζουν την υψηλή απόδοση όσο και τις ενέργειες που πρέπει να κάνουν οι ίδιοι ως ηγέτες για να δημιουργήσουν βέλτιστες συνθήκες εργασίας.

Προσδιορίζοντας τις συνθήκες που οδηγούν σε υψηλή απόδοση, οι συμμετέχοντες κατανοούν τα χαρακτηριστικά της αποτελεσματικής ηγεσίας:

  • Οι αποτελεσματικοί προϊστάμενοι ενεργούν με τέτοιο τρόπο ώστε να ενισχύουν την ανάπτυξη των ανθρώπων τους, η οποία οδηγεί σε συνεχή πρόοδο.
  • Οι προϊστάμενοι πρέπει να εστιάζουν τόσο στην απόδοση όσο και στην ικανοποίηση των ανθρώπων τους προκειμένου να αναπτύσσουν και να διατηρούν συνεργάτες υψηλής απόδοσης.
  • Οι προϊστάμενοι πρέπει να εξασφαλίζουν ότι οι συνεργάτες τους μπορούν να απαντήσουν σε πέντε βασικές ερωτήσεις, εστιάζοντας στο στόχο και προσφέροντας παρακίνηση για την επίτευξη των αποτελεσμάτων.
  • Έχοντας εξετάσει τα παραπάνω, παρουσιάζεται ένας σύγχρονος ορισμός της ηγεσίας. H έμφαση της διοίκησης απομακρύνεται από το μοντέλο διαχείρισης της παραγωγής και κατευθύνεται σε ένα μοντέλο διαμόρφωσης των συνθηκών κάτω από τις οποίες τα μέλη μιας ομάδας αναλαμβάνουν μεγαλύτερη ευθύνη για την επίτευξη των στόχων / αποτελεσμάτων. Στο τελευταίο στάδιο, οι συμμετέχοντες μαθαίνουν πώς να θέτουν σε εφαρμογή όσα έχουν μάθει στα τμήματά τους όσο και στους εαυτούς τους για να γίνουν πιο αποτελεσματικοί ως ηγέτες.