Ηγεσία για καλύτερες επιδόσεις


Ηγεσία για καλύτερες επιδόσεις

Η Ηγεσία για Καλύτερες Επιδόσεις είναι ένα πρόγραμμα βελτίωσης της απόδοσης εστιασμένο στις κρίσιμες δεξιότητες που κρίνονται αναγκαίες για την διοίκηση μίας ομάδας χωρίς να αγνοούνται και οι ηγετικές ικανότητες.

Το πρόγραμμα δίνει τη δυνατότητα στους προϊσταμένους να μπορέσουν να ανταποκριθούν στους ρόλους τους ώστε να επηρεάσουν άμεσα την επιτυχία της ομάδας τους.

ΣΚΟΠΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

Η Ηγεσία για Καλύτερες Επιδόσεις είναι ένα πολύ καλά μελετημένο σπονδυλωτό πρόγραμμα της Wilson Learning που αποτελείται απο 15 ενότητες. Σε κάθε περίπτωση επιλέγονται κάποιες ή όλες απο αυτές τις ενότητες, ανάλογα με τις ανάγκες ώστε να βοηθήσουμε τους προϊσταμένους να αναπτύξουν τις διοικητικές τους ικανότητες.

Η Ηγεσία για Καλύτερες Επιδόσεις αποσκοπεί στην ανάπτυξη ικανών προϊσταμένων που γνωρίζουν και εφαρμόζουν αποτελεσματική επικοινωνία, ομαδική συνεργασία, ενδυνάμωση συνεργατών, καθοδήγηση, επίλυση προβλημάτων και αξιολόγηση απόδοσης.

Η Ηγεσία για Καλύτερες Επιδόσεις χρησιμοποιεί καινοτόμες πρακτικές μάθησης, όπως ασκήσεις, διαγνωστικά εργαλεία, μελέτες πρακτικών περιπτώσεων, ταινίες και παιχνίδια ρόλων. Κάθε ενότητα περιέχει ασκήσεις σύνδεσης μεταξύ των ενοτήτων, για ενίσχυση της προσπάθειας υλοποίησης στο χώρο εργασίας και την συνέχιση της μάθησης.

ΟΦΕΛΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

Η Ηγεσία για Καλύτερες Επιδόσεις δίνει τη δυνατότητα στους συμμετέχοντες να:

  • Κατανοήσουν τις προκλήσεις και τα οφέλη από την αποτελεσματική διοίκηση μίας ομάδας
  • Αναπτύξουν στρατηγικές δημιουργίας του κατάλληλου εργασιακού κλίματος
  • Καθορίζουν στόχους για τα μέλη της ομάδας τους  
  • Μάθουν να συνεργάζονται αποτελεσματικά
  • Ενδυναμώνουν και καθοδηγούν τους συνεργάτες τους
  • Χρησιμοποιούν επικοινωνιακές ικανότητες για να παρακινούν την ομάδα στην επίτευξη των στόχων της
  • Μάθουν να επιλέγουν αλλά και να αξιολογούν την απόδοση των συνεργατών τους
  • Επιλύουν συγκρούσεις και αντιπαραθέσεις μέσα στην ομάδα
  • Αναπτύσσουν τους συνεργάτες τους