Λήψη έξυπνου ρίσκου


Το πρόγραμμα της Wilson Learning Λήψη Έξυπνου Ρίσκου ασχολείται με την αποτελεσματική διαχείριση του ρίσκου στο σημερινό αβέβαιο επιχειρηματικό περιβάλλον. Οι συμμετέχοντες κατανοούν ότι η λήψη ρίσκων είναι απαραίτητη για την επαγγελματική και προσωπική επιτυχία τους στο σημερινό εργασιακό περιβάλλον καθώς και ότι είναι αναγκαίο να κάνουν πολλά περισσότερα από το να ανταποκρίνονται, να προετοιμάζονται και να αντιμετωπίζουν ρίσκα.

ΣΥΝΤΟΜΗ ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ

Η Λήψη Έξυπνου Ρίσκου είναι ένα εργαστηριακό πρόγραμμα που στοχεύει στη βελτίωση της αποτελεσματικότητας του ηγέτη και έχει διάρκεια μιας ημέρας. Συμμετέχοντας σε μία μεγάλη ποικιλία μαθησιακών δραστηριοτήτων, οι συμμετέχοντες ανακαλύπτουν πώς να χρησιμοποιούν τη λήψη ρίσκων ως δεξιότητα και εργαλείο τόσο για να αντιμετωπίσουν τη σημερινή αβεβαιότητα όσο και για να χαράξουν το μέλλον.

Η λήψη Έξυπνου Ρίσκου είναι μονόδρομος για την επιτυχία στο σημερινό επιχειρηματικό περιβάλλον. Μαθαίνοντας να λαμβάνουν έξυπνα ρίσκα, οι συμμετέχοντες ικανοποιούν τους πελάτες τους, κάνουν περισσότερα με λιγότερα μέσα, αυξάνουν τη συμμετοχή των εργαζομένων, εφαρμόζουν την επιχειρησιακή αναδιοργάνωση, μειώνουν το χρόνο ολοκλήρωσης των εργασιών και βελτιώνουν την απόδοση.

Οι συμμετέχοντες σε αυτό το πρόγραμμα της Wilson Learning θα έχουν την δυνατότητα με την λήξη του προγράμματος να:

  • Προσδιορίζουν τους νοητικούς, αλλά και τους περιβαλλοντικούς παράγοντες που επηρεάζουν τη λήψη ρίσκων
  • Αναγνωρίζουν τις διαφορές μεταξύ διαφορετικών τρόπων λήψης ρίσκων
  • Είναι περισσότερο ευέλικτοι στον τρόπο που λαμβάνουν ρίσκα
  • Αναγνωρίζουν τις κατάλληλες συνθήκες για τη λήψη ρίσκων
  • Χρησιμοποιούν δεξιότητες ανάλυσης ρίσκων για να λαμβάνουν σωστές αποφάσεις
  • Χρησιμοποιούν κριτήρια προκειμένου να αξιολογήσουν αν τελικά θα πρέπει να πάρουν αποφάσεις με ρίσκο
  • Χρησιμοποιούν τους κανόνες ανάλυσης ρίσκων και τα κατάλληλα εργαλεία για να κρίνουν πότε να λαμβάνουν, να αποφεύγουν ή να σταματούν ρίσκα προκειμένου να μειώνουν τις απώλειες.