Κοινωνικά στυλ: εφαρμογή στο χώρο εργασίας


Το πρόγραμμα της Wilson Learning Κοινωνικά Στυλ: Εφαρμογή στο Χώρο Εργασίας προσφέρει στους προϊσταμένους συγκεκριμένες διαπροσωπικές δεξιότητες προκειμένου:

  1. Να αναγνωρίζουν τα διαφορετικά Κοινωνικά Στυλ στο εργασιακό τους περιβάλλον
  2. Να προσαρμόζουν τη δική τους συμπεριφορά ώστε να είναι σε θέση να εργάζονται πιο αποτελεσματικά με τους άμεσους υφισταμένους τους και άλλους συναδέλφους, βοηθώντας με αυτόν τον τρόπο στην καλλιέργεια ενός περισσότερο παραγωγικού, συνεργατικού εργασιακού περιβάλλοντος.

ΣΥΝΤΟΜΗ ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ

Τα Κοινωνικά Στυλ: Εφαρμογή στο Χώρο Εργασίας είναι ένα εργαστηριακό πρόγραμμα που στοχεύει στη βελτίωση της αποτελεσματικότητας του ηγέτη και έχει διάρκεια μιας ημέρας. Το πρόγραμμα προσφέρει στις εταιρείες ένα ανταγωνιστικό πλεονέκτημα, καθώς βασίζεται σε ένα σύνολο εργαλείων και δεξιοτήτων διαπροσωπικής επικοινωνίας αποδεδειγμένης αξίας, απαραίτητων για την κατανόηση των ατομικών διαφορών σε διαφορετικές εργασιακές περιπτώσεις.

Βασισμένο στα χαρακτηριστικά της θετικής διεκδίκησης και ανταπόκρισης, το μοντέλο των Κοινωνικών Στυλ περιλαμβάνει τέσσερα διαφορετικά στυλ επικοινωνίας: Κυριαρχικός, Αναλυτικός, Φιλικός, Εκφραστικός. Οι συμμετέχοντες μαθαίνουν τα χαρακτηριστικά και τις δεξιότητες του κάθε στυλ προκειμένου να είναι σε θέση να αναγνωρίζουν τα Κοινωνικά Στυλ των άλλων, την αξία των δυνατών σημείων κάθε στυλ και να καλλιεργούν την προσωπική τους ευελιξία για να προσαρμόζουν αποτελεσματικά τη συμπεριφορά τους στο κάθε στυλ.

Έχοντας μάθει τις διαφορετικές πτυχές κάθε στυλ και έχοντας αναγνωρίσει τη δύναμη της προσωπικής ευελιξίας στις διαπροσωπικές σχέσεις, οι συμμετέχοντες είναι σε θέση να αναλύσουν πώς η αντίληψη και η συνήθεια επηρεάζουν την ερμηνεία μίας συμπεριφοράς – και με αυτόν τον τρόπο, να αναγνωρίσουν το ατομικό τους «πλαίσιο άνεσης». Μπορούν, επίσης, να προσδιορίσουν γρήγορα και να εκμεταλλευτούν τις δυνατότητες των Κοινωνικών Στυλ των ανθρώπων στην ομάδα τους. Μία τέτοια αναγνώριση και συμπεριφορά οδηγεί τις διαπροσωπικές σχέσεις στη μείωση της έντασης καθώς και σε βελτιωμένη επικοινωνία και παραγωγικότητα.