Συναισθηματική Νοημοσύνη


Το σεμινάριο αναλύει την έννοια της συναισθηματικής νοημοσύνης και τις παραμέτρους που την αποτελούν. Η Συναισθηματική νοημοσύνη ορίζεται ως η ικανότητα να αναγνωρίζεις, να κατανοείς και να χειρίζεσαι αποτελεσματικά τα συναισθήματα, τα δικά σου και των άλλων, και να δημιουργείς κίνητρα για τον εαυτό σου. Αποτελείται από 5 παραμέτρους:

 • Αυτοεπίγνωση: η ικανότητα ενός ατόμου να αναγνωρίζει τα συναισθήματά του.
 • Αυτορύθμιση: η ικανότητα ενός ατόμου να ελέγχει τα συναισθήματά του.
 • Αυτοπαρακίνηση: η ικανότητα ενός ατόμου να δημιουργεί κίνητρα για τον εαυτό του ώστε να πετυχαίνει τους στόχους του.
 • Ενσυναίσθηση: η ικανότητα ενός ατόμου να αναγνωρίζει τα συναισθήματά των άλλων
 • Κοινωνικές δεξιότητες: η ικανότητα ενός ατόμου να δημιουργεί σχέσεις και να επηρεάζει άλλους ανθρώπους.

Το σεμινάριο είναι συμμετοχικό και βιωματικό. Περιλαμβάνει διαλέξεις που αναλύουν την έννοια της συναισθηματικής νοημοσύνης και τις παραμέτρους της, ασκήσεις ατομικές και ομαδικές όπου οι συμμετέχοντες εξασκούνται στις δεξιότητες της συναισθηματικής νοημοσύνης, και βιωματικές δραστηριότητες για πιο αποτελεσματική συνειδητοποίηση συναισθημάτων και σκέψεων που έχουν οι συμμετέχοντες σε διάφορες εργασιακές καταστάσεις.

ΣΚΟΠΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

Η συναισθηματική νοημοσύνη περιγράφει μια σειρά ικανοτήτων που ξεχωρίζουν τους επιτυχημένους ανθρώπους στο χώρο εργασίας.

Οι ικανότητες αυτές μπορούν να προβλέψουν την επαγγελματική επιτυχία σε ένα ποσοστό 67% που σημαίνει ότι είναι πιο σημαντικές από τις τεχνικές γνώσεις και τον δείκτη νοημοσύνης (IQ) που μέχρι πρόσφατα θεωρούνταν οι σημαντικότεροι παράγοντες επιτυχίας.

Το σεμινάριο αυτό θα βοηθήσει τους συμμετέχοντες να:

 • κατανοήσουν τη σπουδαιότητα της συναισθηματικής νοημοσύνης και πώς αυτή σχετίζεται με την επαγγελματική επιτυχία μέσα από παραδείγματα από τον χώρο εργασίας τους.
 • αξιολογήσουν τη δική τους συναισθηματική νοημοσύνη με τη χρήση του πιο σύγχρονου και αξιόπιστου ερωτηματολογίου που αναπτύχθηκε από τον Goleman, το Emotional Competence Inventory (ECI).
 • συνειδητοποιήσουν μέσα από την επεξεργασία των αποτελεσμάτων τα δυνατά τους σημεία αλλά και τις δεξιότητες που χρειάζονται ανάπτυξη.
 • θέσουν στόχους για τις δεξιότητες που θέλουν να αναπτύξουν και να επιλέξουν τα κατάλληλα μέσα για την ανάπτυξή τους

ΟΦΕΛΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

Στο σεμινάριο αυτό οι συμμετέχοντες:

 • αντιλαμβάνονται πως βοηθάει τον εργαζόμενο να είναι πιο αποτελεσματικός στον εργασιακό του χώρο
 • συνειδητοποιούν δικά τους συναισθήματα μέσα και έξω από τον εργασιακό τους χώρο
 • μαθαίνουν να αναγνωρίζουν και να ελέγχουν τα αρνητικά συναισθήματα όπως τον θυμό, το στρες, την απογοήτευση.

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

Δύο ημέρες.