Ακαδημία Πωλήσεων


Οι παραδοσιακές μέθοδοι τις οποίες χρησιμοποιούσαν οι επιχειρήσεις για να διαφοροποιηθούν σε σχέση με τον ανταγωνισμό δεν επαρκούν στο σημερινό περιβάλλον.
Πώς μπορείτε να εξασφαλίσετε ότι οι πωλητές σας δημιουργούν ένα διατηρήσιμο ανταγωνιστικό πλεονέκτημα για την επιχείρηση σας?

 
Για να είστε ανταγωνιστικοί σήμερα και στο μέλλον, πρέπει να δημιουργήσετε μία διαρκή πηγή  σημείων διαφοροποίησης σε σχέση με τον ανταγωνισμό σας.  Σήμερα οι παραδοσιακές πηγές ανταγωνιστικών πλεονεκτημάτων – επώνυμες μάρκες, τεχνολογία, οικονομίες κλίμακας, τιμές – δεν είναι διατηρήσιμες. Ο ανταγωνισμός θα τις αντιγράψει πολύ γρήγορα. Πιστεύουμε ότι μακροπρόθεσμα, η αποτελεσματικότητα των πωλήσεων σας αποτελεί ένα διατηρήσιμο, μη αντιγράψιμο ανταγωνιστικό πλεονέκτημα. Αυτό προσφέρει η Ακαδημία Πωλήσεων.
Για να καταστήσετε τις πωλήσεις σας μία πηγή διαρκούς ανταγωνιστικών πλεονεκτημάτων, απαιτεί κάτι παραπάνω από το να εκπαιδεύσετε τους πωλητές σας σε τεχνικές πωλήσεων. Στην Team, σε συνεργασία με τη Wilson Learning, αναγνωρίζουμε το σημαντικό ρόλο τόσο των πωλητών όσο και των Ηγετικών στελεχών των πωλήσεων:

  •      Οι πωλητές πρέπει να υλοποιήσουν με επιτυχία δύο ρόλους: το ρόλο του Συμβούλου του πελάτη αλλά και το ρόλο του Στρατηγικού συνεργάτη της επιχείρησης.  
  •      Ταυτόχρονα πρέπει να διαθέτουν ένα μίγμα από τεχνικές και διαπροσωπικές ικανότητες.

Με την Ακαδημία Πωλήσεων Παρέχουμε  στα στελέχη πωλήσεων αλλά και στους Ηγέτες τους τα κατάλληλα Εργαλεία, Ικανότητες, και Διαδικασίες και μπορούμε να εκτινάξουμε τις πωλήσεις σε νέα ύψη. Έτσι θα υποσκελίσετε τον ανταγωνισμό σας και θα προσφέρετε αξία στους πελάτες σας.

Τα τελευταία 22 χρόνια στην ΤΕΑΜ και 60 χρόνια στη Wilson Learning, αναπτύσσουμε πωλητές πρωταθλητές με διεθνή εμβέλεια.
Η Ακαδημία Πωλήσεων βασίζεται στα αποτελέσματα μακροχρόνιας εμπειρίας, ερευνών  και ανάπτυξης από τη Wilson Learning. Περιλαμβάνει προγράμματα υψηλής ποιότητας  και σε συνδυασμό και με τις άλλες δύο Ακαδημίες Ηγεσίας και Προσωπικής Ανάπτυξης μπορούμε να δημιουργήσουμε τα στελέχη πωλήσεων του 21ου αιώνα.