Πετυχαίνοντας το Ναι


Το Πετυχαίνοντας Το Ναι είναι ένα μοναδικό πρόγραμμα της Wilson Learning που βοηθά τους συμμετέχοντες να γίνουν πιο αποτελεσματικοί διαπραγματευτές. Το σεμινάριο αυτό στηρίζεται στο παγκόσμια γνωστό Πρόγραμμα Διαπραγματεύσεων του Πανεπιστημίου Harvard. Το πρόγραμμα αξιοποιεί τις τεχνικές και τις δεξιότητες που προτείνουν οι συν-ιδρυτές της ομάδας διαπραγματεύσεων στο Harvard, καθηγητές R. Fisher και W. Ury και οι οποίες περιλαμβάνονται στο βιβλίο best – seller «Getting To Yes» και το οποίο δίνεται στους συμμετέχοντες του προγράμματος.

ΣΚΟΠΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

Το Πετυχαίνοντας Το Ναι είναι ένα πρόγραμμα που στηρίζεται στη Διαπραγμάτευση βάσει Αρχών, σύμφωνα με την οποία οι άνθρωποι διαπραγματεύονται για την ουσία των προβλημάτων τους, ώστε να φτάσουν σε μια συμφωνία που θα ικανοποιεί και τα δύο μέρη. Αυτή η «κερδίζω-κερδίζεις» προσέγγιση διαφέρει από την παραδοσιακή προσέγγιση, κατά την οποία κάθε πλευρά παίρνει μία θέση και επιχειρηματολογεί, μέχρι να φτάσει σε μια συμφωνία ή συμβιβασμό. Η Διαπραγμάτευση βάσει Θέσης είναι συνήθως μια «κερδίζω / χάνεις», βραχυπρόθεσμη προσέγγιση που διαταράσσει τελικά τη σχέση.

Η στρατηγική των πέντε βημάτων της Διαπραγμάτευσης βάσει Αρχών, η οποία διδάσκεται στο Πετυχαίνοντας Το Ναι, είναι μία μέθοδος διαπραγμάτευσης που διακρίνεται για την ακεραιότητά της. Η στρατηγική αυτή μετατρέπει την πρόσωπο-με-πρόσωπο αντιπαράθεση σε πλάι-με-πλάι επίλυση προβλημάτων. Είναι απλή, αποτελεσματική και ευρέως εφαρμόσιμη.

ΟΦΕΛΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

Οι συμμετέχοντες σε αυτό το πρόγραμμα της Wilson Learning θα έχουν την δυνατότητα να:

  • Αποκτήσουν ένα εννοιολογικό πλαίσιο για την κατανόηση των διαπραγματεύσεων – μια γλώσσα και μια διαδικασία που θα χρησιμοποιούν πριν, κατά τη διάρκεια και μετά τη διαπραγμάτευση
  • Εφαρμόσουν μια απλή στρατηγική διαπραγμάτευσης, η οποία θα τους επιτρέπει να επιδιώξουν τα ενδιαφέροντά τους χωρίς να εγκαταλείπουν τις προσπάθειές τους ή να έρχονται σε αντιπαράθεση
  • Ακολουθούν μια διαδικασία προετοιμασίας, η οποία αποτελεί βασικό κομμάτι της διαπραγμάτευσης
  • Μάθουν πώς να αντιμετωπίζουν τους ανθρώπους που χρησιμοποιούν «βρώμικα» κόλπα ή τακτικές σκληρών διαπραγματεύσεων

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

Δύο ημέρες.