Εξυπηρέτηση με Υπογραφή


Πρόσφατη έρευνα έδειξε ότι, σε λιγα χρόνια, πέντε στις έξι επιχειρήσεις θα βρίσκονται στον κλάδο της εξυπηρέτησης. Για να παραμείνουμε ανταγωνιστικοί δεν μπορούμε να κάνουμε τίποτε άλλο από το να κρατήσουμε το υψηλότερο δυνατόν επίπεδο ικανοποίησης των πελατών – και το πρόγραμμα Εξυπηρέτηση με Υπογραφή: το Κλειδί για την Ικανοποίηση του Πελάτη είναι σχεδιασμένο για να σας βοηθήσει να το πετύχετε.

Αυτό το συναρπαστικό πρόγραμμα της Wilson Learning βοηθάει όλους όσους παρέχουν υπηρεσίες, σε όλα τα επίπεδα, να αναπτύξουν και να εφαρμόσουν τις απαραίτητες ικανότητες που θα επικυρώνουν την ικανοποίηση του πελάτη, βοηθώντας έτσι την επιχείρησή σας να διακριθεί στη σημερινή αγορά.

Το Πρόγραμμα Εξυπηρέτηση με Υπογραφή σας δείχνει πώς να κρατάτε την πιο πολύτιμη πηγή της εταιρίας σας – τους πελάτες σας.

ΣΚΟΠΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

Η Εξυπηρέτηση με Υπογραφή είναι ένα αποτελεσματικό πρόγραμμα που δείχνει στους συμμετέχοντες πώς να ικανοποιούν τους πελάτες με αυτοπεποίθηση, πώς να διατηρούν την ικανοποίησή τους και πώς να προσθέτουν περαιτέρω αξία για τους πελάτες. Το πρόγραμμα αναπτύσσει μία φιλοσοφία πωλήσεων προσανατολισμένη στην εξυπηρέτηση του πελάτη παρέχοντας τα απαραίτητα εργαλεία, γνώση, διαδικασίες και αναπτύσσοντας τις αναγκαίες δεξιότητες.

ΟΦΕΛΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

Οι συμμετέχοντες της Wilson Learning θα έχουν την δυνατότητα να:

  • Αυξήσουν το επίπεδο του επαγγελματισμού τους (στη θέση που βρίσκονται) και να βελτιώσουν την εργασιακή τους επίδοση
  • Νιώσουν ότι έχουν τον έλεγχο στην αντιμετώπιση του πελάτη
  • Μειώσουν το άγχος της δουλειάς και να μάθουν να ξεπερνούν τις αρνητικές επιρροές μιας συναλλαγής ώστε να μην τις μεταφέρουν στην επόμενη

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

Δύο ημέρες.