Ο Πωλητής Σύμβουλος


Ο Πωλητής Σύμβουλος είναι ένα πρόγραμμα εκπαίδευσης και ανάπτυξης της Wilson Learning που ισορροπεί ανάμεσα στη γνώση και την πράξη. Στόχος του προγράμματος είναι να αναπτύξει πωλητές που είναι «Συνειδητά Ικανοί» – δηλαδή πωλητές που γνωρίζουν και επιδεικνύουν αποτελεσματικές ικανότητες πωλήσεων. Ο συνδυασμός αυτός καταλήγει σε αλλαγή της συμπεριφοράς, η οποία έχει άμεση επίδραση στην επιτυχία του πωλητή.

Με απλά λόγια, πρόκειται για μία «κερδίζω-κερδίζεις» προσέγγιση της πώλησης. Το πρόγραμμα αυτό δίνει έμφαση στη στάση επίλυσης προβλημάτων και διδάσκει συγκεκριμένες τεχνικές και συμπεριφορές, με τις οποίες ο πωλητής μπορεί να χειριστεί πιο αποτελεσματικά τη διαδικασία πώλησης.

Αναπτύσσοντας ικανότητες ενός «πωλητή συμβούλου», ο οποίος βοηθά τους πελάτες να επιλύσουν το επιχειρηματικό τους πρόβλημα, ο πωλητής γίνεται το πραγματικό ανταγωνιστικό πλεονέκτημα της εταιρίας του.

ΣΚΟΠΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

Ο Πωλητής Σύμβουλος βοηθά τους πωλητές να δουν τη διαδικασία της πώλησης από τη σκοπιά του πελάτη και συμβάλει στην ανάπτυξη εκείνων των δεξιοτήτων που ενδυναμώνουν τη σχέση πωλητή – πελάτη.

Ο Πωλητής Σύμβουλος περιγράφει τη διαδικασία της συμβουλευτικής πώλησης – μία αποδεδειγμένα επιτυχημένη διαδικασία που στηρίζεται στο κτίσιμο εμπιστοσύνης και στην επίλυση προβλημάτων.

ΟΦΕΛΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

Οι συμμετέχοντες σε αυτό το πρόγραμμα της Wilson Learning θα έχουν την δυνατότητα να:

  • Κατανοήσουν τη διαδικασία της πώλησης από τη σκοπιά του πελάτη
  • Προσαρμόσουν την προσέγγισή τους στις ιδιαιτερότητας του πελάτη
  • Εφαρμόσουν τις ικανότητες του συμβούλου στην ανακάλυψη αναγκών, την παρουσίαση λύσεων και της επίλυσης προβλημάτων
  • Αναπτύσσουν σχέσεις διαρκούς συνεργασίας με τους πελάτες, οι οποίες οδηγούν σε επαναλαμβανόμενες πωλήσεις και συστάσεις σε άλλους αγοραστές

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

Δύο ημέρες.