Ο Ευέλικτος Ιατρικός Επισκέπτης


Σε μία φαρμακευτική αγορά που διαρκώς μεταβάλλεται, το ανταγωνιστικό πλεονέκτημα που άλλοτε προερχόταν από πηγές όπως η διαφοροποίηση του προϊόντος δεν έχει μακρά διάρκεια. Αντιθέτως, η επιτυχία των πωλήσεων εξαρτάται από τις προσπάθειες των ιατρικών επισκεπτών, τόσο σε στρατηγικό όσο και σε συμβουλευτικό επίπεδο.

Η ικανότητα του ιατρικού επισκέπτη να είναι ευέλικτος, του δίνει τη δυνατότητα να δημιουργήσει και να διατηρήσει αποτελεσματικές και μακροχρόνιες σχέσεις. Οι ιατρικοί επισκέπτες που μπορούν να προσαρμόσουν το στυλ επικοινωνίας τους στις ανάγκες και το στυλ των ιατρών που επισκέπτονται, φέρνουν καλύτερα αποτελέσματα από τους λιγότερο ευέλικτους ανταγωνιστές τους.

ΣΚΟΠΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

Ο Ευέλικτος Ιατρικός Επισκέπτης είναι ένα εκπαιδευτικό πρόγραμμα με στόχο να δώσει στους συμμετέχοντες τα απαραίτητα εργαλεία και να τους βοηθήσει να αναπτύξουν τις απαιτούμενες διαπροσωπικές δεξιότητες ώστε να πουλάνε αποτελεσματικά σε πελάτες που είναι διαφορετικοί από αυτούς. Οι ικανότητες αυτές δίνουν τη δυνατότητα στους συμμετέχοντες να αναγνωρίζουν τα τέσσερα κοινωνικά στυλ των πελατών και να προσαρμόζουν τη δική τους στρατηγική πώλησης στο κάθε στυλ.

ΟΦΕΛΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

Οι συμμετέχοντες σε αυτό το πρόγραμμα της Wilson Learning θα έχουν τη δυνατότητα να:

  • Αναπτύσσουν και να διατηρούν άνεση με τον κάθε τύπο ιατρού
  • Αναγνωρίζουν τα διαφορετικά κοινωνικά στυλ των ιατρών
  • Κατανοούν τις αγοραστικές ανάγκες και προσδοκίες του κάθε στυλ ιατρού
  • Προσαρμόζουν αποτελεσματικά τη συμπεριφορά τους στο στυλ και τις ανάγκες του κάθε ιατρού
  • Αναπτύξουν ικανότητες ευελιξίας στην εφαρμογή της στρατηγικής πώλησης κατάλληλης για το κάθε στυλ ιατρού

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

Δύο ημέρες.