Ο Ευέλικτος Πωλητής


Το πρόγραμμα της Wilson Learning Ο Ευέλικτος Πωλητής έχει σχεδιαστεί για να βοηθήσει τους επαγγελματίες πωλητές να αναπτύξουν ικανότητες ευελιξίας, οι οποίες είναι απαραίτητες για την προσαρμογή της συμπεριφοράς τους, ανάλογα με το Κοινωνικό Στυλ του πελάτη. Οι πωλητές που μπορούν να προσαρμόσουν τη στρατηγική πώλησής τους στις ανάγκες και το στυλ των πελατών τους είναι κατά 30% πιο αποτελεσματικοί από τους πωλητές που δεν έχουν την αντίστοιχη ευελιξία.

Οι συμμετέχοντες στο πρόγραμμα Ο Ευέλικτος Πωλητής θα μάθουν ότι τα αποτελέσματα των πωλήσεων εξαρτώνται από την ικανότητα των πωλητών να δημιουργούν και να διατηρούν αποτελεσματικές σχέσεις με τους πελάτες τους. Τα οφέλη θα έρθουν με τη μορφή περισσότερων πελατών, αυξημένων πωλήσεων και πιο παραγωγικών και μακροχρόνιων σχέσεων με τους πελάτες.

ΣΚΟΠΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

Ο Ευέλικτος Πωλητής είναι ένα εκπαιδευτικό πρόγραμμα της Wilson Learning, σχεδιασμένο με στόχο να δώσει στους συμμετέχοντες τα απαραίτητα εργαλεία και να τους βοηθήσει να αναπτύξουν τις απαιτούμενες διαπροσωπικές δεξιότητες ώστε να πουλάνε αποτελεσματικά σε πελάτες που είναι διαφορετικοί από αυτούς. Οι ικανότητες αυτές δίνουν τη δυνατότητα στους συμμετέχοντες να αναγνωρίζουν τα τέσσερα κοινωνικά στυλ των πελατών και να προσαρμόζουν τη δική τους στρατηγική πώλησης στο κάθε στυλ.

ΟΦΕΛΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

Οι συμμετέχοντες σε αυτό το πρόγραμμα της Wilson Learning θα έχουν την δυνατότητα να:

  • Αναπτύσσουν και να διατηρούν άνεση με τον κάθε τύπο πελάτη
  • Αναγνωρίζουν τα διαφορετικά κοινωνικά στυλ των πελατών
  • Κατανοούν τις αγοραστικές ανάγκες και προσδοκίες του κάθε στυλ πελάτη
  • Προσαρμόζουν αποτελεσματικά τη συμπεριφορά τους στο στυλ και τις ανάγκες του πελάτη
  • Αναπτύξουν ικανότητες ευελιξίας στην εφαρμογή της στρατηγικής πώλησης κατάλληλης για το κάθε στυλ πελάτη

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

Δύο ημέρες.