Ακαδημία Ολικού Μυαλού


Ο τρόπος που σκέφτονται οι άνθρωποι αποτελεί τη βασική παράμετρο που ασκεί βαθιά επίδραση στην ομαδική εργασία, τις καινοτομίες, την κατανόηση των τάσεων της αγοράς, τη μάθηση, την επικοινωνία, την πειθώ – ουσιαστικά κάθε θεμελιώδη μεταβλητή της απόδοσης. Διαισθητικά, οι άνθρωποι των επιχειρήσεων, είχαν από παλιά αντιληφθεί τη δύναμη των στυλ σκέψης. Είχαν αισθανθεί ότι μερικά άτομα είναι εμφανώς αναλυτικά, συντηρητικά ή δημιουργικά. Και είχαν πεισθεί ότι αυτές οι διαφορές προσδιορίζουν την επιτυχία ή την αποτυχία ατόμων, ομάδων, οργανισμών.

Η κοινή παράμετρος στις διαφορές αυτές είναι το ανθρώπινο μυαλό, το μόνο πραγματικό μας κεφάλαιο.

Η HERRMANN INTERNATIONAL®, την οποία η ΤΕΑΜ αντιπροσωπεύει αποκλειστικά για την Ελλάδα έχει συμβάλει στην κατανόηση, με επιστημονικό τρόπο, των στιλ σκέψης. Το μοντέλο του ΟΛΙΚΟΥ ΜΥΑΛΟΥ που ο NED HERRMANN ανέπτυξε στη δεκαετία του 70 αποτελεί μία μοναδική συμβολή στην κατανόηση του ανθρώπινου εγκέφαλου.

Το Herrmann Brain Dominance Instrument (HBDI), ένα μοναδικό, επιστημονικό, αξιόπιστο και ευρύτατα χρησιμοποιούμενο εργαλείο προσδιορισμού του «στυλ σκέψης», βοηθάει στην αποτύπωση και κατανόηση του τρόπου σκέψης και υποστηρίζει τους συμμετέχοντες στην πλήρη ανάπτυξη του δυναμικού τους. Σύμφωνα με το HARVARD BUSINESS REVIEW, το HBDI είναι ένα από τα δύο πιο αξιόπιστα εργαλεία αυτογνωσίας που υπάρχουν διαθέσιμα αυτή τη στιγμή.

Το εργαλείο HBDI διατίθεται από την ΤΕΑΜ, τόσο για ατομική χρήση όσο και για επαγγελματική. Οι χρήσεις του είναι πάρα πολλές:

 • Γνώση του ατομικού νοογραφήματος, συμβολή στην αυτογνωσία και την προσωπική ανάπτυξη
 • Βελτίωση ομάδων
 • Αξιολόγηση επιχειρησιακής κουλτούρας
 • Ανάπτυξη ομαδικής συνεργασίας
 • Ανάλυση επιχειρηματικών διεργασιών
 • Βελτίωση επικοινωνίας
 • Ανάπτυξη δημιουργικότητας και καινοτομιών
 • Ανάλυση επιχειρηματικής στρατηγικής
 • Ανάλυση ομαδικού νοογραφήματος για βελτίωση της σύνθεσης ομάδων έργου
 • Ανάλυση νοογραφήματος για δύο άτομα που συνεργάζονται ή ζουν μαζί
 • Βελτίωση εξυπηρέτησης του πελάτη
 • Επιλογή προσωπικού
 • Προσαρμογή σε θέσεις εργασίας
 • Σχεδιασμός καριέρας

 

whole_HBDI.jpg        
HBDI   Επικοινωνία Ολικού Μυαλού   Εκπαίδευση Εκπαιδευτών με την Τεχνολογία Ολικού Μυαλού   Πωλήσεις Ολικού Μυαλού   Brain Update – FAQ