Frequently Asked Questions


Οι Πιο Συχνές Ερωτήσεις και οι Απαντήσεις τους
 • Έχω ακούσει για το αριστερό και δεξιό ημισφαίριο αλλά τι σημαίνει ολικό μυαλό;
 • Έχει χρησιμοποιηθεί η προσέγγιση ολικού μυαλού σε σχολεία;
 • Γνωρίζω το HBDI ποιες είναι οι άλλες γνωστές εφαρμογές του μοντέλου ολικού μυαλού;
 • Μήπως όλη αυτή η ιστορία της κυριαρχικότητας του μυαλού είναι κάτι σαν την αστρολογία ή τη φρενολογία;
 • Είναι η βάση των νοητικών προτιμήσεων γενετική ή επίκτητη; Δηλαδή η προτίμηση είναι αποτέλεσμα κληρονομικότητας ή ανάπτυξης και μάθησης;
 • Πόσο αξιόπιστα είναι το μοντέλο Ολικού μυαλού και η θεωρία της κυριαρχικότητας; Με άλλα λόγια τι επιστημονικές αποδείξεις υπάρχουν;
 • Γιατί ανέπτυξε ο Ned Herrmann την τεχνολογία Ολικού μυαλού, ασχολούμενος με ένα θέμα που δεν ήταν στην ειδικότητα του;
 • Μήπως όλη αυτή η Ιστορία του ολικού μυαλού είναι μία μόδα όπως τόσες άλλες η οποία σύντομα θα περάσει;

Ε: Έχω ακούσει για το αριστερό και δεξιό ημισφαίριο αλλά τι σημαίνει ολικό μυαλό;

A: Αν το δει κανείς επιφανειακά, το μυαλό αποτελείται από δύο ημισφαίρια, δύο ημι-εγκέφαλους και έτσι τελείως απλοϊκά η διάκριση μεταξύ δεξιού και αριστερού ημισφαιρίου φαινόταν να περιγράφει με επάρκεια τις διαφορές μεταξύ των δύο εγκεφάλων. Μία όμως πιο ενδελεχής εξέταση του μυαλού αποκαλύπτει ότι υπάρχουν τέσσερις δομές και όχι δύο. Οι τέσσερις αυτές δομές που είναι δομημένες σε ζεύγη, αποτελούνται από τα δύο ημισφαίρια του νέο φλοιού και από τα δύο μισά του Λιμβικού συστήματος. Αυτά τα ζεύγη συνδέονται μεταξύ τους με αυτά που ονομάζουμε «γέφυρες». Tα δύο ανώτερα ημισφαίρια συνδέονται με το τηλώδες σώμα και τα δύο μισά του Λιμβικού συστήματος με τη γέφυρα του Ιππόκαμπου.

Είναι γενικά αποδεκτό ότι το μυαλό είναι εξαιρετικά «εξειδικευμένο». Η προσέγγιση ολικού μυαλού ταξινομεί τους διάφορους εξειδικευμένους τρόπους σκέψης σε τέσσερις διακριτές από άποψη φυσιολογίας, δομές. Αυτή η ταξινόμηση αποτελεί τη βάση για το μοντέλο των τεσσάρων τεταρτημορίων. Επειδή η κυριαρχικότητα λαμβάνει χώρα μόνο σε δυαδικές, ζευγαρωτές δομές, με αυτό τον τρόπο καταλήγουμε σε ένα μοντέλο πολύ πιο χρήσιμο και πολύπλοκο το οποίο περιλαμβάνει όχι μόνο τη διάκριση δεξιού και αριστερού τρόπου σκέψης αλλά ενσωματώνει και τον διανοητικό και λιμβικό τρόπους. Ο διανοητικός τρόπος συντίθεται από τα δύο διασυνδεδεμένα τμήματα του νεοφλοιού και ο λιμβικός τρόπος από τα δύο διασυνδεδεμένα μέρη του λιμβικού συστήματος. Υπάρχουν πολυάριθμες επιστημονικές δημοσιεύσεις που αποδεικνύουν ότι υπάρχουν τόσοι άνθρωποι με προτίμηση προς το διανοητικό είτε το λιμβικό τρόπο σκέψης όσοι με προτίμηση προς τον αριστερόημισφαιρικό ή δεξιοημισφαιρικό τρόπους. Με αυτόν τον τρόπο το μοντέλο του ολικού μυαλού με τους τέσσερις τρόπους σκέψης, μας επιτρέπει να διαφοροποιήσουμε και μεταξύ των ήδη γνωστών τρόπων σκέψης του αριστερού και δεξιού ημισφαιρίου αλλά και μεταξύ των πιο πολύπλοκων και δύσκολων τρόπων που είναι ο διανοητικός/ γνωστικός και ο σπλαχνικός, δομημένος, συγκινησιακός τρόπος του νεοφλοιού και του λιμβικού συστήματος αντίστοιχα.

Ο τρόπος που είναι οργανωμένο το μυαλό και η γενικότερη φυσιολογία του υπαγορεύουν μια συνθήκη ολικότητας. Το μυαλό από τη φύση του είναι έτσι οργανωμένο ώστε τα διάφορα εξειδικευμένα τμήματα του να συνεργάζονται και να αλληλεξαρτώνται με άλλα, ανάλογα με την περίπτωση. Τελικά το μυαλό είναι σύστημα και τα διάφορα μέρη είναι σε ισχυρή αλληλεξάρτηση και υπάρχουν μόνο μέσα και από το σύστημα. Επί πλέον το σύστημα έχει και μερικές πρόσθετες ιδιότητες που δεν έχουν τα μέρη ή υποσυστήματα του ( emerging properties). Τελικά φαίνεται ότι δεν είμαστε ένα μοναδικό άτομο αλλά μία συμμαχία, ένας συνασπισμός από τέσσερις διαφορετικούς εαυτούς. Η προτίμηση μας και η κυριαρχικοτητα μεταξύ των διαφόρων υποσυστημάτων, τα οποία αντιστοιχούν σε διαφορετικά στιλ σκέψης, συνεπάγεται αυτή τη διαφορετικότητα μεταξύ των ανθρώπων και τη διαφορετική αντίδραση μπροστά στο ίδιο ερέθισμα.

Ε: Έχει χρησιμοποιηθεί η προσέγγιση ολικού μυαλού σε σχολεία;

Α: ΝΑΙ τα τελευταία 15 χρόνια πολλές εφαρμογές είδαν το φως τόσο στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση όσο και σε ανώτερες βαθμίδες. Η πιο σημαντική εφαρμογή που είναι αυτή τη στιγμή σε εφαρμογή, είναι στο Πανεπιστήμιο του Toledo, και συγκεκριμένα στο School of Engineering. Το μοντέλο Ολικού Μυαλού εφαρμοζεται στη διδασκαλία της δημιουργικής επίλυσης προβλημάτων. Επίσης όλοι οι νέοεισερχόμενοι φοιτητές συμπληρώνουν το νοογράφημα τους και μέσα στα επόμενα τέσσερα χρόνια θα το συγκρίνουν με το νοογράφημα μετά την αποφοίτηση για να διαπιστώσουν ή όχι την επίδραση του τρόπου σπουδών στη νοητική προτίμηση.

Ε: Γνωρίζω το HBDI. Ποιες είναι οι άλλες γνωστές εφαρμογές του μοντέλου ολικού μυαλού;

Α: Γνωστές εφαρμογές του εργαλείου HBDI και της τεχνολογίας Ολικού Μυαλού

ΑΥΤΟΓΝΩΣΙΑ

 • Σχέσεις με άλλους
 • Aυτοανάπτυξη

ΔΙΑΓΝΩΣΗ

 • Προσωπικό νοογράφημα
 • Στιλ μάθησης
 • Σχεδιασμός εκπαιδευτικών προγραμμάτων

ΠΡΟΣΩΠΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ

 • Σχεδιασμός θέσεων εργασίας
 • Σχεδιασμός εκπαίδευσης
 • Σχεδιασμός καριέρας
 • Επαγγελματικός προσανατολισμός
 • Οργανωτική δομή
 • Επιχειρησιακό κλίμα

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΟΜΑΔΩΝ

 • Οργανωσιακή κουλτούρα
 • Team Building
 • Στιλ διοίκησης / στιλ Ηγεσίας
 • Σύνθεση ομάδων έργου

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΙΚΑΝΟΤΗΤΩΝ

 • Δημιουργική επίλυση προβλημάτων
 • Τεχνικές παρουσιάσεων
 • Επικοινωνία
 • Management του χρόνου

ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

 • Ανάπτυξη οργάνωσης
 • Σχεδιασμός καριέρας
 • Βελτίωση παραγωγικότητας
 • Οικογένεια
 • Γάμος

ΜΑΝΑΤΖΜΕΝΤ

 • Ανάπτυξη ανθρώπων
 • Προγραμματισμός
 • Ανάπτυξη στρατηγικής
 • Χειρισμός διαφορετικότητας
 • Σχηματισμός/ σύνθεση ομάδων
 • Management των αλλαγών
 • Εξομάλυνση συγκρούσεων
 • Συσκέψεις

ΠΩΛΗΣΕΙΣ

 • Εκπαίδευση πωλητών
 • Ανάλυση εκπαιδευτικών αναγκών
 • Διαμόρφωση στρατηγικής πωλήσεων
 • Επικοινωνία
 • Παρουσιάσεις προϊόντων
 • Σχεδίαση γραπτού υλικού προώθησης και υποστήριξης
 • Διαφήμιση

Ε: Μήπως όλη αυτή η ιστορία της κυριαρχικότητας του μυαλού είναι κάτι σαν την αστρολογία ή την ψυχολογία ή τη φρενολογία;

Α: Όχι. Δεν υπάρχει καμία σχέση ανάμεσα στην τεχνολογία ολικού μυαλού και αυτές τις τρεις προσεγγίσεις.

Η αστρολογία είναι μία εξαιρετικά πολύπλοκη θεωρία, βασισμένη σε αρχαίες παραδόσεις, μύθους και δεδομένα μη επιστημονικά. Ακόμη και σήμερα 100 χρόνια μετά την πρώτη εμφάνιση της παραμένει στο στάδιο του μυστηρίου ή του παραδόξου, χωρίς καμία επιστημονική πιστοποίηση. Έχουμε περιλάβει την ημερομηνία γέννησης στο γενικό μέρος του ερωτηματολογίου HBDI για να εξακριβώσουμε αν υπάρχει στατιστική συσχέτιση μεταξύ της νοητικής προτίμησης και των αστρολογικών ζωδίων.

Η ψυχολογία είναι μία επιστήμη με μεγάλη ανάπτυξη, η οποία βασίζεται σε ένα εννοιλογικό πλαίσιο τελείως διαφορετικό από τη φυσιολογία του μυαλού στην οποία στηρίζεται το Ολικό μυαλό.

Η σύγχρονη επιστημονική έρευνα και η ανάπτυξη της επιστημονικής γνώσης γύρω από το μυαλό, κατέρριψαν τη φρενολογία τελείως. Παρόλο που η φρενολογία αναπτύχθηκε για περίπου 50 χρόνια στα 1880, στερείται παντελώς κάθε επιστημονικής βάσης και θεωρείται σήμερα ψευτο-επιστήμη. Η μόνη συμβολή ίσως αυτής της τελείως αβάσιμης προσέγγισης, είναι η έννοια της εξειδίκευσης του εγκέφαλου. Το μοντέλο Ολικού Μυαλού, βασίζεται σε επιστημονικά δεδομένα, στην έννοια της εξειδίκευσης του εγκεφάλου και την ταξινόμηση αυτών των εξειδικεύσεων στα τέσσερα υποσυστήματα.

Ε: Είναι η βάση των νοητικών προτιμήσεων γενετική ή επίκτητη; Δηλαδή η προτίμηση είναι αποτέλεσμα κληρονομικότητας ή ανάπτυξης και μάθησης;

Α: Είναι και τα δύο. Πιστεύουμε όμως ότι για τους περισσότερους από εμάς η ανάπτυξη και ανατροφή παίζει το μεγαλύτερο και σπουδαιότερο ρόλο στη διαμόρφωση των νοητικών προτιμήσεων. Αν και σίγουρα θα υπάρχουν εξαιρέσεις, η άποψη του Ned Herrmann ήταν ότι η κληρονομικότητα επηρεάζει κατά ένα 30% την νοητική προτίμηση ενώ η ανάπτυξη και το περιβάλλον διαμορφώνει το υπόλοιπο 70%. Είναι κυρίως η επιρροή των γονέων, του σχολείου, των φίλων, της εργασίας, των σπουδών, και των γενικότερων εμπειριών της ζωής που τελικά διαμορφώνουν τις νοητικές μας προτιμήσεις και το προσωπικό μας νοογράφημα, τα οποία διαμορφώνουν με τη σειρά τους τις πράξεις και συμπεριφορές μας. Αυτό αποτελεί ένα αισιόδοξο μήνυμα διότι αν αλλάξουμε αυτό που μας συμβαίνει, και κυρίως το πώς το εσωτερικεύουμε, μπορούμε να αλλάξουμε τον εαυτό μας. Οι παρατηρήσεις και οι αναφορές από εκατοντάδες συμμετέχοντες σε σεμινάριο Ολικού Μυαλού, αποδεικνύουν ξεκάθαρα τη δυνατότητα των ανθρώπων να αλλάξουν.

Ε: Πόσο αξιόπιστα είναι το μοντέλο Ολικού μυαλού και η θεωρία της κυριαρχικότητας; Με άλλα λόγια τι επιστημονικές αποδείξεις υπάρχουν;

Α: Η έννοια του Ολικού Μυαλού έχει επικυρωθεί επιστημονικά με πολλούς τρόπους. Πρώτα και κύρια, από Ηγετικές φυσιογνωμίες του χώρου όπως ο Roger Sperry, o Michael Gazzaniga, o Robert Ornstein, o Henry Mintzberg. Δεύτερον, έχει επαληθευθεί από εκαντοντάδες πειράματα στον εγκεφαλογράφο που εκτέλεσε προσωπικά ο ίδιος ο Ned Herrmann. Τρίτον, έχει επαληθευθεί από δημόσιες διεξαγωγές σεμιναρίων και συνεδρίων σε μεγάλο πλήθος ατόμων τα οποία επιβεβαίωσαν τις βασικές υποθέσεις του μοντέλου. Πέμπτον, οι C. Victor Bunderson και James Olsen της εταιρίας WICAT Και αργότερα οι C.Victor Bunderson και Kevin Ho έκαναν πολλές έρευνες και επιβεβαίωσαν την αξιοπιστία του μοντέλου. Παράλληλα με αυτές τις έρευνες αξιοπιστίας έγιναν και πειράματα από τους Schadty και Potvin του Πανεπιστημίου του Texas. Επιπλέον έχουν γίνει περισσότερες από 200 διδακτορικές διατριβές γύρω από το μοντέλο του Ολικού Μυαλού.

Πέρα από αυτές τις επιστημονικές πιστοποιήσεις της αξιοπιστίας του μοντέλου, υπάρχουν και οι χιλιάδες προφορικές ή γραπτές επιβεβαιώσεις της αξιοπιστίας του από ανθρώπους που αναγνωρίζουν την καθολική αποδοχή του νοογραφήματος και τη συμβολή του στην αυτογνωσία και την κατανόηση των άλλων. Η απάντηση στην ερώτηση «βοήθησε το μοντέλο και το HBDI στη κατανόηση του εαυτού μου και των άλλων;» ήταν και είναι ενθουσιωδώς καταφατική και θετική.

Ε: Γιατί ανέπτυξε ο Ned Herrmann την τεχνολογία Ολικού μυαλού, ασχολούμενος με ένα θέμα που δεν ήταν στην ειδικότητα του;

Α: Σαν επαγγελματίας καλλιτέχνης για πολλά χρόνια ο Ned Herrmann, ασχολήθηκε επισταμένως με την έννοια της δημιουργικότητας. Μετά από μελέτες και εξερευνήσεις του, έγινε τελείως ξεκάθαρο ότι η πηγή της δημιουργικότητας ήταν το μυαλό. Συνδυάζοντας και τις επιστημονικές ανακαλύψεις της εποχής κατέληξε στην ανάπτυξη του μοντέλου Ολικού Μυαλού. Την εποχή που αυτό συνέβη, το 1976, ο Ned Herrmann ήταν επικεφαλής του Ινστιτούτου Ανάπτυξης Management της General Electric. Η πρώτη ανακάλυψη ότι η δημιουργικότητα πηγάζει από το μυαλό ακολουθήθηκε από τη δεύτερη διαπίστωση ότι η μάθηση έχει τη βάση της στον εγκέφαλο. Η διπλή του ιδιότητα ως καλλιτέχνη και εκπαιδευτή, του έδωσε την ευκαιρία να εφαρμόσει το μοντέλο στο σχεδιασμό προγραμμάτων ολικού μυαλού. Η General Electric υποστήριξε θερμά τα πειράματα του Ned και έτσι γεννήθηκε το Ολικό Μυαλό και το HBDI.

Ε: Μήπως όλη αυτή η Ιστορία του Ολικού Μυαλού είναι μία μόδα όπως τόσες άλλες η οποία σύντομα θα περάσει;

A: Στη Αρχαία Αίγυπτο, τα σημαντικά όργανα των νεκρών τα διατηρούσαν μέσα στον τάφο σε ειδικά ταφικά αγγεία. Το μυαλό θεωρούνταν άχρηστο και πετάγονταν. Το 1989 το Αμερικάνικο Κονγκρέσο και ο τότε Πρόεδρος Bush πατήρ, ανακήρυξαν τη δεκαετία του ’90 σαν τη δεκαετία του Εγκέφαλου. Χρειάστηκαν, περίπου, 6000 χρόνια για να αναγνωρισθεί ο ανθρώπινος εγκέφαλος σαν το κορυφαίο και κεντρικό όργανο του σώματος. Αυτή η ιδέα όπως όλες σχεδόν οι ιδέες που είναι πολύ σημαντικές, πήρε πολύ χρόνο για να επικρατήσει. Όμως η αναγνώριση και η προσοχή που έτυχε από την επιστημονική κοινότητα, ο αριθμός των ερευνών, των κονδυλίων, των δημοσιεύσεων και των βιβλίων μας πείθουν ότι δεν πρόκειται για ακόμη μία εφήμερη μόδα αλλά για κάτι πολύ σημαντικό που συνεχώς θα παίρνει μεγαλύτερη σπουδαιότητα και προτεραιότητα. Πιστεύουμε ότι αυτή η τεχνολογία γύρω από τον ανθρώπινο εγκέφαλο, επειδή αποτελεί μία πολύ σημαντική πλατφόρμα για την κατανόηση της ανθρώπινης φύσης θα γνωρίσει σημαντική ανάπτυξη τα επόμενα χρόνια.