Επικοινωνία Ολικού Μυαλού


Το Επικοινωνία Ολικού Μυαλού είναι ένα πρόγραμμα εκπαίδευσης και ανάπτυξης, όπου οι συμμετέχοντες θα μάθουν πώς να επικοινωνούν αποτελεσματικά και ευέλικτα με διαφορετικούς ανθρώπους και πώς να μιλούν και τις τέσσερις διαφορετικές γλώσσες του μυαλού, οι οποίες αντιστοιχούν σε διαφορετικά στιλ σκέψης. Οι συμμετέχοντες θα γνωρίσουν καλύτερα τον εαυτό τους και θα κατανοήσουν πώς αντιδρούν και συμπεριφέρονται ως μέλη ομάδων. Ακόμη θα ενισχυθεί η αμοιβαία κατανόηση, η αποδοχή των διαφορών και η μετατροπή τους από εμπόδιο σε πλεονέκτημα της ομάδας σε κάθε μορφή επικοινωνίας. Για να είναι ολοκληρωμένο το συγκεκριμένο εκπαιδευτικό πρόγραμμα, προτείνεται να χρησιμοποιηθεί το ερωτηματολόγιο HBDI, ένα από τα δύο πιο αξιόπιστα εργαλεία αυτογνωσίας που κυκλοφορούν σήμερα παγκόσμια κατά το περιοδικό Harvard Business Review.

 

ΣΚΟΠΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

Η Επικοινωνία Ολικού Μυαλού βοηθάει τους συμμετέχοντες να κατανοήσουν το μοντέλο Ολικού Μυαλού του N. Herrmann. Επίσης, οι συμμετέχοντες γνωρίζουν το προσωπικό τους στιλ σκέψης και την νοητική τους προτίμηση, δηλαδή το προσωπικό τους Νοογράφημα και μαθαίνουν πώς να επικοινωνούν αποτελεσματικά με τα διάφορα στιλ σκέψης

ΟΦΕΛΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

Τα οφέλη από τη συμμετοχή στο πρόγραμμα είναι:

  • Συμβολή στην αυτογνωσία
  • Συμβολή στην αυτοανάπτυξη και την κάλυψη των κενών ανάπτυξης, με βάση το μοντέλο Ολικού Μυαλού
  • Ανακάλυψη του προσωπικού τρόπου σκέψης, της επίδρασής του στη συμπεριφορά και των συνεπειών του για την επικοινωνία, την ομαδική συνεργασία, τις σχέσεις με τους άλλους, τη λήψη αποφάσεων και την αποτελεσματικότητα.
  • Κατανόηση των διαφορετικών τρόπων επικοινωνίας των τεσσάρων στιλ σκέψης και ανάπτυξη της ικανότητας επικοινωνίας με διαφορετικούς ανθρώπους.

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

Μια ημέρα.