Πωλήσεις Ολικού Μυαλού


Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα Πωλήσεις Ολικού Μυαλού έχει αναπτυχθεί με βάση το μοντέλο του «Ολικού Μυαλού». Το μοντέλο βασίζεται στη φυσιολογία του ανθρώπινου εγκεφάλου και αποτελεί σύνθεση των επιστημονικών ανακαλύψεων των τελευταίων δεκαετιών. Ο τρόπος σκέψης είναι η βασική παράμετρος που ασκεί βαθιά επίδραση στην ομαδική εργασία, τις καινοτομίες, την κατανόηση της αγοράς, τη μάθηση, την επικοινωνία, την πειθώ και την πώληση. Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα χτίζεται διαδοχικά μέσω των εξής τριών σταδίων:

 1. Βασικές αρχές: Παρουσιάζει το Μοντέλο Ολικού Μυαλού και αναλύει το προσωπικό νοογράφημα των συμμετεχόντων
 2. Σύνδεση: Συνδέει το προσωπικό στιλ σκέψης με τεχνικές αποτελεσματικής πώλησης
 3. Εφαρμογή: Μεταφέρει τις τεχνικές Πώλησης Ολικού Μυαλού σε πραγματικές περιπτώσεις πώλησης

ΣΚΟΠΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

Το πρόγραμμα Πωλήσεις Ολικού Μυαλού βοηθάει τους συμμετέχοντες, μέσα από το προσωπικό τους νοογράφημα, ασκήσεις, δραστηριότητες και case studies, να μάθουν να επιτυγχάνουν υψηλές πωλήσεις. Το συγκεκριμένο εκπαιδευτικό πρόγραμμα συνδυάζει τη στρατηγική σκέψη με την προσωπική ανάπτυξη.

ΟΦΕΛΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

Οι συμμετέχοντες σε αυτό το πρόγραμμα θα έχουν την δυνατότητα να:

 • Μάθουν να κοιτούν από διαφορετική οπτική γωνία τις πωλήσεις.
 • Εμβαθύνουν περισσότερο στον τρόπο που αντιμετωπίζουν τον πελάτη.
 • Αξιοποιούν σε υψηλότερο επίπεδο τις κλασικές τεχνικές πωλήσεων.
 • Ανανεώνουν τον τρόπο που δουλεύουν, αξιοποιούν καλύτερα τα θετικά τους στοιχεία και εντοπίζουν τα στοιχεία που χρειάζονται βελτίωση (Σχέδιο Προσωπικής Ανάπτυξης).

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

Μια ημέρα.

Περιεχόμενο Προγράμματος – Πωλήσεις Ολικού Μυαλού

 1. Πριν το Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα

  • Συμπλήρωση ερωτηματολογίου HBDI
 2. Βασικές Αρχές
  • Το Μοντέλο Ολικού Μυαλού
  • Οι 4 διαφορετικοί εαυτοί μας
  • Χάρτης ενδιαφερόντων στην δουλειά
  • Επικοινωνία Ολικού Μυαλού
  • Το Ολικό Μυαλό στην εργασία: καθημερινές δραστηριότητες, λήψη αποφάσεων, αγοραστικό στιλ
  • Ανάλυση προσωπικού νοογραφήματος συμμετεχόντων
 3. Σύνδεση
  • Χαρακτηριστικά πώλησης Ολικού Μυαλού
  • Σε ποια είδη πωλήσεων ταιριάζει η Πώληση Ολικού Μυαλού
  • Πώς η πώληση Ολικού Μυαλού υποστηρίζει τα 4 στάδια της πώλησης: Επαφή, Ανακάλυψη, Συμβουλή, Υποστήριξη
  • Χειρισμός δύσκολων περιπτώσεων και αντιρρήσεων πελατών
 4. Πρακτικές Εφαρμογές
  • Εφαρμογή των τεχνικών πώλησης
  • Σχέδιο προσωπικής ανάπτυξης